Vergunningverlener Wet Natuurbescherming

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region gelderland
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9031920

Over de functie

Ben jij de ecologische vergunningverlener die we zoeken?

Begin 2017 is de Wet Natuurbescherming in werking getreden. Daarin is ook een aantal taken van het Rijk naar de provincie gedecentraliseerd. Het gaat daarbij met name om soortenbescherming en houtopstanden. Doordat het aantal aanvragen toeneemt is de ecologische kennis voor alle onderdelen van de wet nu onvoldoende structureel geborgd.

Wat?

Kennis van de ecologie is de kern van de Wet Natuurbescherming. De wet gaat kort gezegd over gebiedenbescherming (N2000), soortenbescherming, jacht- en schadebestrijding en houtopstanden. Hiervoor geven wij vergunningen en ontheffingen af.

Ingrepen en effecten op deze aspecten worden door ons getoetst. Daarvoor voeren we vooroverleg met aanvragers en adviesbureau's, beoordelen ecologische onderzoeken en stellen ontwerpbesluiten op.

Zienswijzen onderzoeken we voordat een besluit definitief wordt genomen en we voeren beroepsprocedures bij rechtbanken en Raad van State.

Bij beroepsprocedures ben je vertegenwoordiger.

Hoe?

Het team dat zich bezighoudt met de vergunningverlening van de Wet Natuurbescherming bestaat uit een 9-tal collega's en flexibele schil met een wisselend aantal inhuurkrachten op afroep. Per jaar worden door hen ca 1.000 vergunningen verleend binnen een wettelijke termijn. Ook worden 2000-3000 adviesverzoeken afgehandeld. Een toenemend aantal vergunningsprocedures is om diverse redenen bestuurlijk gevoelig. Afstemming met juristen en specialisten over allerlei aspecten in dit nog zeer beleidsrijke vakgebied is essentieel.

Functie eisen

Wij zoeken een ecoloog met minimaal een:

  • HBO opleiding ecologie die kennis heeft van soortenbescherming
  • Ook van de andere aangegeven taakvelden is een zekere kennis (opdoen) noodzakelijk omdat alle onderdelen in een vergunning kunnen voorkomen
  • Je bent resultaatgericht, ziet niet op tegen produceren binnen termijnen en het werken in een hectische omgeving
  • Je schakelt snel in de verschillende inhoudelijke vraagstukken.

recruiter van de vacature

Tessa Smit

recruiter van de vacature

Tessa Smit