Projectmanager Gebiedsontwikkeling

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9031256

Over de functie

Voor een van de sterkst groeiende steden van Nederland zijn wij op zoek naar een projectmanager gebiedsontwikkeling! Geïnteresseerd? Lees dan snel verder!

De komende jaren zal de stad Almere blijven groeien. Van een stad met circa 200.000 inwoners zal de stad door ontwikkelen tot ca. 300.000 tot 350.000 inwoners. Een ontwikkeling die vooral ook gaat over de kwalitatieve doorontwikkeling van Almere. Bij deze ontwikkeling hoort een centrum met een voorzieningenniveau dat past bij een dergelijke stad. Het versterken van het Hart van de Stad is één van de programmalijnen waarin volop ingezet wordt op de ontwikkeling naar het toekomstige Almere. Een stad waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Een groot deel van de woningen en arbeidsplaatsen wordt gerealiseerd in de traditionele uitleggebieden van de stad maar in toenemende mate ook in bestaand stedelijk gebied. Het Centrumgebied is een prioritair gebied in Almere qua ontwikkeling van de stad.

Het centrumgebied van Almere biedt, qua bereikbaarheid, ontwikkelruimte en haar voorzieningenaanbod, optimale kansen voor een verdere doorontwikkeling en verdichting. Deze verdichting en aanvullend programma zal Almere Centrum sterker maken. En zal bijdragen aan de positie van Almere Centrum als kloppend hart voor Almere en ook in de regio. De gemeente wordt in toenemende mate benaderd met vraag en aanbod uit de markt om te investeren in Almere Centrum. Daarnaast geven de partners van Almere Centrum (eigenaren, ondernemers, hogescholen, etc.) aan dat verder investeren in kwaliteit en functie-toevoegingen nodig is. Vanuit diverse gemeentelijke (beleids)kaders (detailhandelsvisie, cultuurbeleid, programmaplan Wijkgericht Werken, bestemmingsplan Almere Centrum en het programmaplan Hart van de Stad (Almere 2.0) wordt ingezet op concentratie van functies en een toename van functies en functiemix in Almere Centrum. Zoals bijvoorbeeld retail, stads brede voorzieningen, wonen, cultuur, hoger onderwijs en horeca. Diversiteit en functiemix is essentieel voor een aantrekkelijk en toekomstgericht centrumgebied.

Om de komende periode met kracht aan de doorontwikkeling van Almere Centrum te kunnen werken zijn we vanuit de afdeling Gebiedsontwikkeling in nauwe afstemming met en onder aansturing van het programma Almere Centrum / Hart van de Stad op zoek naar een Projectmanager Gebiedsontwikkeling.

Kandidaatomschrijving:

• Als projectmanager vastgoed ben je verantwoordelijk voor één of meerdere grote gebiedsontwikkelingen en realiseer je gebieden met woningen, bedrijven, voorzieningen en openbare ruimte voor de verdere ontwikkeling van Almere Centrum;

• Jouw kennis van de markt zorgt ervoor dat de gemeente haar ontwikkelopgave in de diverse gebieden kan waarmaken;

• Je leidt grote projecten waarbij meerdere bestuurders en partijen betrokken zijn en je bent verantwoordelijk voor de communicatie met de omgeving (in- en extern);

• Daarnaast ben je in staat ontwikkelingsplannen, bouw- en inrichtingsplannen tot stand te brengen en breng je deze tot uitvoering door middel van een projectmatige aanpak;

• Je overlegt, onderhandelt en sluit (anterieure- en voorschots-)overeenkomsten met marktpartijen en adviseert de ambtelijk opdrachtgever, de directie en het bestuur hierover. Je werkt hierbij intensief samen met de senior adviseur uitgifte;

• Je bent budgetverantwoordelijk voor meerdere exploitatieplannen en grondexploitaties, waaronder ook de verantwoordelijkheid voor de opbrengsten en planontwikkelingskosten. Dit betekent dat je veel marktkennis en –ervaring moet meebrengen in deze functie;

• Je geeft op inspirerende en motiverende wijze functionele leiding aan de diverse projectteams en coacht collega’s waar het nodig is.

Functie eisen

• Je bent een zeer ervaren (>3 jaar, recent opgedaan) projectmanager binnen woningbouw/vastgoed;

• Je hebt een minimaal een afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur Planologie;

• Je hebt goede kennis van de markt, uitstekende onderhandelingsvaardigheden en financieel inzicht;

• Je bent planologisch en bouwkundig zeer gedreven in ontwikkelingsvraagstukken en hebt commerciële ervaring en kennis op het gebied binnenstedelijke ontwikkelingsprojecten;

• Je hebt aantoonbare ervaring met het (her)ontwikkelen van gemengde functies in stedelijke gebieden;

• Je hebt aantoonbare ervaring in het aansturen van grote vastgoed- en/of gebiedsontwikkelingsprojecten;

• Je verbindt inhoud en mensen en daarbij zet je competenties in als omgevingsbewustzijn, onderhandelen, plannen en organiseren, resultaatgericht handelen, analyseren, flexibiliteit en samenwerken;

• Met jouw enthousiasme kun je het verschil maken en vanuit onafhankelijkheid ben je in staat en bereid een afwijkend standpunt in te nemen.

Bij voorkeur heb je ook nog een aanvullende cursus/training op het gebied van Ruimtelijke Ordening gevolgd.

Bij deze vacature is een motivatiebrief een vereiste, waarin je middels voorbeelden aangeeft waarom je geschikt bent voor deze opdracht en beschikt over de juiste ervaring en competenties.

recruiter van de vacature

Mai Pham

recruiter van de vacature

Mai Pham