Projectmanager Initiatieven

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region flevoland
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9031233

Over de functie

We zoeken een professional die de vernieuwende gebiedsontwikkeling van Oosterwold een warm hart toe draagt en het als een uitdaging ziet om buiten de gebaande paden te treden...

Die, ook wanneer het complexer wordt, met het gedachtegoed van Oosterwold als kompas deze zaken tot een goede oplossing brengt. Geen problemen overneemt van de initiatiefnemers, maar meedenkt om gezamenlijk tot een oplossing komen. Dit betekent soms het roeien tegen de stroom in en het weerstand kunnen bieden aan de reflex van de overheid het op de 'gebruikelijke wijze' te regelen en de bereidheid voortdurend het principe van de bijzondere gebiedsontwikkeling van Oosterwold uit te dragen.

Oosterwold is één van de meest vooruitstrevende gebiedsontwikkelingen van Nederland. Het gaat om een gebied waarbij geen gedetailleerd uitbreidingsplan is vastgesteld, maar een set van spelregels die een veelheid van particuliere initiatieven mogelijk maakt. Het voorziet in de vraag naar groene woon- en werkmilieus. Binnen een beperkt aantal spelregels worden initiatiefnemers uitgenodigd om het gebied zelf in te richten met een woning, bedrijf, voorziening, maar ook de openbare ruimte, het groen, stadslandbouw en de wegen.
Het gebiedsteam Oosterwold werkt in opdracht van de gemeente Almere, de gemeente Zeewolde en het Rijksvastgoedbedrijf aan het faciliteren van de initiatieven in dit gebied. Het gebiedsteam bestaat uit een team dat zich met de uitvoering bezighoudt en een team dat zich bezighoudt met het initiatieven en verkoopproces. De projectmanager zal deel uit maken van dit laatste team en zal nauw samenwerking met de overige leden van het gebiedsteam. De gebiedsregisseur Oosterwold stuurt het Gebiedsteam functioneel aan. De hiërarchische aansturing ligt in handen van een teamleider.

Taken en verantwoordelijkheden

Proces: verantwoordelijk voor:
• de inhoudelijke aansturing van het initiatieven- en verkoopteam,
• de aansturing van het verkoopoverleg met het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere

Inhoud: verantwoordelijk voor:
• complexe projecten in de initiatieffase
• het vlot trekken van kwesties die voortgang of uitvoering van de gebiedsontwikkeling in de weg zitten;
• het analyseren probleemsituaties en oplossen knelpunten
• Beoordelen van de ontwikkelplannen van initiatiefnemers en zorg dragen voor de integrale beoordeling, in samenwerking met betrokken overheden

Voortgang, budget:
• Bijdrage leveren aan sturingsinstrumenten zoals begroting en voortgangsrapportages.
• Bijdrage leveren aan de beleidsontwikkelingen en beleidsuitvoering van het programmateam;
• Bewaken van de voortgang, kwaliteit en de besluitvorming van het initiatievenproces;
• Zorg dragen voor de totstandkoming van de te realiseren producten binnen de daarvoor gestelde termijnen en budgetten

Advies en samenwerking
• Adviseren van de gebiedsregisseur m.b.t. de voortgang van de (deel)projecten
• Adviseren van het Bestuurlijk Overleg Oosterwold m.b.t. de inhoud en strategische aspecten van het ontwikkelingsproces;
• Gevraagd en ongevraagd adviseren van de gebiedsregisseur over de ontwikkeling binnen de in Oosterwold gehanteerde kaders;
• Intermediair tussen externe partners, initiatiefnemers in Oosterwold, gemeentelijke diensten en het gemeentebestuur;
• Intermediair tussen Oosterwoldpartners (Almere, Rijksvastgoedbedrijf, Zeewolde, Flevoland, Waterschap), initiatiefnemers, gemeentelijke diensten en het gemeentebestuur.

Functie eisen

• Je bent minimaal in het bezit van een afgeronde HBO opleiding.
• Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar in de functie van proces-/projectmanager in de gebiedsontwikkeling en/of grootstedelijke projecten.

Bij voorkeur beschik je ook over:
• Een afgeronde WO opleiding Sociale geografie en/of Planologie en/of Stedenbouw en/of Landschapsarchitectuur en/of Bedrijfskunde en/of Financieel en/of Juridisch.
• Minimaal 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar met het samenwerken met overheidsorganisaties en/of vastgoedpartijen. !Let op: Laat letterlijk in de taken naar voren komen dat je samen hebt gewerkt met een overheidsorganisatie(s) en/of vastgoedpartij(en)
• Minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar in de functie van proces-/projectmanager in de gebiedsontwikkeling en/of grootstedelijke projecten bij een overheidsinstantie.

Zou jij graag je kennis en expertise los willen laten op dit bijzondere ontwikkelingsgebied? Stuur dan voor uiterlijk 19 maart 2018 je cv en korte motivatie naar lois.engelschman@maandag.nl.

recruiter van de vacature

Lois Engelschman

recruiter van de vacature

Lois Engelschman