Coordinator en adviseur Planning en Control

  • Category financieel
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9031038

Over de functie

De coördinerend adviseur geeft gevraagd en ongevraagd financieel advies over complexe projecten en strategische/tactische beleidsontwikkelingen binnen het organisatieonderdeel of het stadsdeel waar hij/zij voor werkt.
De coördinerend adviseur bereidt op verzoek de directeur voor op de GMT vergadering door het annoteren van stukken en het schrijven van GMT-flappen. Is tevens sparringpartner voor het management over belangrijke ontwikkelingen binnen het organisatieonderdeel of stadsdeel, voert adviesgesprekken met budgethouders van het organisatieonderdeel.
De coördinerend adviseur stemt af met de accountmanager backoffice van de organisatieonderdeel Financiën. Daarnaast is hij/zij aanspreekpunt voor de directeur en gesprekspartner van de business controller (bij de stadsdelen is tevens het afdelingshoofd Bestuur en Organisatie aanspreekpunt voor zover het de bestuurlijke P&C-producten betreft). Vanuit die rol voert hij/zij maandelijks gesprekken met de directeur en met budgethouders van omvangrijke en complexe domeinen en heeft regulier afstemmingsoverleg met de businesscontroller
De coördinerend adviseur stelt prognoses op en betrekt daarbij de inhoud, voert complexe financiële analyses uit, koppelt inhoud aan cijfers en adviseert budgethouders op basis van de verkregen inzichten van de financiële functie over de financiële kaders en mogelijke oplossingen en scenario's binnen deze kaders. Daarnaast adviseert de coördinerend adviseur over onder andere afwijkingen en mogelijkheden tot verbetering en bijsturing
Tot slot neemt de coördinerend adviseur deel aan organisatieonderdeel-overschrijdend overleg en participeert in of geeft leiding aan projecten en ontwikkelingen bij het organisatieonderdeel Financiën die worden gekenmerkt door een maatschappelijk afbreukrisico en omvangrijke budgetten. Van de coördinerend adviseur wordt verwacht mee te denken over niet duidelijk omlijnde vraagstukken en daarover te adviseren. De coördinerend adviseur is vanuit zijn financiële expertise gesprekspartner bij grote en complexe inkoopprocessen.
De coördinerend adviseur heeft een hoge mate van politieke sensitiviteit en is in staat een inschatting te maken in hoeverre geconstateerde financiële ontwikkelingen een politieke impact kunnen hebben en signaleert/escaleert daarop.

Functie eisen

Eisen/KO:
• Je hebt minimaal over een WO werk- en denkniveau.
• Je bent in bezit van een erkend WO Diploma Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie of in een ander relevant financieel gebied.
• Je hebt tenminste 3-7 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) als (functioneel) leidinggevende van een team met financieel adviseurs bij een 100.000+ gemeente.
• Je hebt tenminste 3-7 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) in het aansturen van complexe projecten.
• Je hebt tenminste 3-7 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) in het voeren van overleg met het hoger ambtelijk management.
• Je hebt tenminste 3-7 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) op het gebied van advisering en formuleren van adviezen in een politiek-bestuurlijke context, in het bijzonder binnen het financieel domein.
• Je hebt tenminste 3-7 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) op het terrein van beleidsrealisatie (incl. P&C-cyclus: Begroting, Voor- & Najaarsnota en Jaarrekening) binnen het financieel domein.
• Je hebt tenminste 3-7 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) als leidinggevende van kaderstellende en richtinggevende projecten voor de financiële bedrijfsvoering en beleidsontwikkeling.

Wensen/Pré:
• Je hebt zeer goed ontwikkelde Excel vaardigheden
• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) in een financiële functie bij een G4-gemeente en bij voorkeur Gemeente Amsterdam?
• Je hebt in de afgelopen 3 jaar kennis en ervaring opgedaan met de volgende systemen:
- LIAS
- Amsterdams Financieel Systeem (AFS)

recruiter van de vacature

Parisa Ghadiri

recruiter van de vacature

Parisa Ghadiri