Senior Juridisch Beleidsadviseur Wonen

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9030990

Over de functie

Ben jij een jurist en heb je ervaring met privacy, de Huisvestigingswet en het opstellen van convenanten? Ben je per direct beschikbaar?

Voor het projectteam Zoeklicht van de gemeente Amsterdam zoeken wij een Senior Juridisch Beleidsadviseur Wonen. De Beleidsadviseur gaat zich (onder andere) bezig houden met het onderhandelen, schrijven en (bestuurlijk) voorleggen van een nieuw Convenant Zoeklicht. De Beleidsadviseur is werkzaam binnen het (beleids) Team Woninggebruik, welke onderdeel is van de afdeling Toezicht en Handhaving. Deze afdeling houdt zich bezig met de aanpak van woonexcessen in Amsterdam zoals illegale pensions, illegale hotels, leegstand, huisjesmelkerij en de aanpak van onderhuur in Zoeklichtverband.

Werkzaamheden:
• Opstellen van een (nieuw) convenant inzake gegevensuitwisseling omtrent adreskwaliteit en adresgelateerde fraude;
• Organisatie en implementatie van privacygerelateerde acties en maatregelen met betrekking tot het huidige en toekomstige convenant Zoeklicht en Doorzon;
• Juridische advisering inzake (adresgerelateerde) gegevensuitwisseling tussen de Gemeente Amsterdam en externe partners;
• Adviseren van het College van B&W en de ambtelijke organisatie;
• Bevorderen van de samenhang in de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid op het gebied van wonen;
• Actief volgen van ontwikkelingen op het vakgebied en dit kunnen vertalen in concrete acties en adviezen;
• Het bouwen, onderhouden en benutten van uitlopende netwerken binnen en buiten de gemeente;
• Toezien op voortgang van de afgesproken prestaties met partners;
• Projectmatig werken.

Zoeklicht is een samenwerkingsverband tussen binnen-en buitengemeentelijke partijen voor de aanpak van woon-, inschrijvings- en uitkeringsfraude. Deze samenwerking en bijbehorende gegevensuitwisseling is vastgelegd in Convenant Zoeklicht. Vanwege een nieuwe werkwijze dient het huidige Convenant te worden aangepast en worden voorgelegd aan alle zoeklichtpartners.

Functie eisen

• Een afgeronde Master Rechten, specialisatie privacy of minimaal 3 jaar werkervaring binnen privacy vakgebied in een vergelijkbare functie;
• Een sterke resultaatgerichte persoonlijkheid die binnen de inhuurperiode:
o De wensen van de verschillende (zoeklicht)partners kan inventariseren;
o Kan onderhandelen en met een convenantvoorstel kan komen waarin alle partners zich kunnen vinden.
• Kennis van en ervaring met betrekking landelijke- en Europese privacywetgeving;
• Minimaal 2 jaar werkervaring met de Huisvestigingswet (recent) opgedaan;
• Ervaring met het opstellen van Convenanten;
• Ervaring met bestuurlijk en ambtelijke advisering.

Wensen
• Kennis van en ervaring met de Participatiewet;
• Kennis van en ervaring met de Wet Basis Registratie Personen;
• Meerdere jaren ervaring binnen een overheids- of semi overheidsinstelling.

Als je voor bovenstaande opdracht in aanmerking wenst te komen, dan vragen we je om een motivatiebrief van ca 0,5 te schrijven, waarin je, aan de hand van een relevant project, uiteenzet waarom je geschikt bent voor deze opdracht. Tevens vragen wij om minimaal één referent.

recruiter van de vacature

Mai Pham

recruiter van de vacature

Mai Pham