Griffiemedewerker

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region zuid-holland
  • opleidingsniveau mbo hbo
  • remoteId 9030822

Over de functie

Als griffiemedewerker maak jij onderdeel uit van de griffie. De werkzaamheden worden, met een grote mate van zelfstandigheid, verricht onder verantwoordelijkheid van de griffier. Samen met de griffier ondersteun en adviseer je de gemeenteraad bij de uitvoering van zijn taken. Deze werkzaamheden verricht je over gemiddeld 20 tot 24 uur per week, verdeeld over de maandag tot en met vrijdag tot en met 15 juli 2018, met een optie tot verlenging.

- Je verzorgt de algemene administratieve en secretariële ondersteuning ten behoeve van de griffie. Ook ondersteun je organisatorisch en administratief de vergaderingen van raad en/of commissies en bereid je besluitenlijsten voor.
- Je werkt op aanwijzingen van de griffier de agenda en raad- en commissievergaderingen uit. Daarnaast onderhoud je contacten met het collegesecretariaat en medewerkers met het oog op de logistiek betreffende raadsvoorstellen, -documenten en –vergaderingen.
- Je plaatst bestuursinformatie en ander nieuws over vergaderingen op de website; bewaakt kwaliteit en actualiteit van het raadsinformatiesysteem m.b.t. raad en griffie; verstrekt Informatie over vergaderingen aan bewoners e.a. en verzorgt de nieuwsbrief en de mailings van de griffie.

Functie eisen

- Je beschikt over een afgeronde MBO opleiding op administratief/secretarieel gebied, bij voorkeur aangevuld met een relevante functie-opleiding (bijv. opleiding griffiemedewerker van de Bestuursacademie)
- Je hebt ervaring opgedaan als griffiemedewerker en kunt hierdoor zelfstandig de werkzaamheden uitvoeren.
- Je beschikt over de nodige kennis en affiniteit met automatiseringssystemen, bij voorkeur met Notubiz en Join.

recruiter van de vacature

Maurice Vermeul

recruiter van de vacature

Maurice Vermeul