Casemanger WMO

  • Category sociaal domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau mbo hbo
  • remoteId 9030399

Over de functie

De gemeente Haarlem werkt toe naar een flexibele netwerkorganisatie, waar de manier van werken en de verbinding op inhoud tussen de verschillende beleidsvelden centraal staat en waar
brede inzetbaarheid en flexibiliteit als vaste waarde voor beweging noodzakelijk zijn.

Binnen het Sociaal Domein staat de gemeente voor de uitdaging om nieuwe taken te implementeren en de synergie met de bestaande taken te realiseren.

De afdeling WMO maakt onderdeel uit van het Sociaal Domein en voert een deel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uit. Wij hebben de zorg dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente doet dat onder andere door aanpassing in de woning, huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding en het verstrekken van hulpmiddelen.

De gemeente Haarlem is op zoek naar een

Casemanager WMO - Specialisatie Begeleiding

Wat houdt de functie in?
• Je gaat indicaties ‘Begeleiding Individueel’ en ‘Begeleiding Groep’ (her-) beoordelen via een nieuwe indicatiesystematiek
• Daarnaast neem je nieuwe PGB- en ZIN-aanvragen in behandeling voor mensen met een somatische problematiek, (complexe) psychiatrische aandoening en/of verstandelijke beperking of psychogeriatrische problematiek
• Je onderzoekt en adviseert, in samenspraak met de aanvrager, over een passende indicering dat zo veel mogelijk gericht is op versterken van de zelfregie en de kwaliteit van leven van de aanvrager. Dit bekijk je vanuit een brede blik over alle levensdomeinen
• Middels persoonlijke gesprekken breng je de zorgbehoefte in kaart en stel je vast of een cliënt recht heeft op een maatwerkvoorziening begeleiding. Het resultaat van je bevindingen verwoord je in een objectief en juist indicatieadvies, waarover de gemeente een beschikking afgeeft
• Waar nodig zorg je voor een zorgvuldige overdracht van de aanvraag naar de sociale wijkteams en zorgnetwerken in de gemeenten in de regio
• Door ontwikkelen van de nieuwe indicatiesystematiek voor Begeleiding
• Je zoekt aansluiting bij de specialisatie Beschermd Wonen en zo nodig stel je hier ook indicaties voor

Functie eisen

• Je hebt een afgeronde HBO Opleiding HBO-V/SPV, AMW, SPH of psychologie
• Je hebt aantoonbare kennis van psychiatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg
• Je hebt recente werkervaring in het stellen van indicaties op het vlak van begeleiding en/of als woonbegeleider binnen een beschermde woonvorm en/ of als medewerker van het CIZ
• Naast uitstekende (para-)medische kennis op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg beschik je over goede en actuele kennis van de verstandelijk gehandicaptenzorg en voorzieningen vanuit de WMO
• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het werken met speciale doelgroepen
• Je bezit voldoende politiek bestuurlijke sensitiviteit waardoor je in staat bent aan de politiek uitleg te geven betreft complexe casuïstiek met oog voor de politieke belangen
• Pioniersmentaliteit; je bent in staat mee te denken betreft inhoudelijke ontwikkelingen en daar ook een actieve, voortdurende en praktische invulling aan te geven
• Je hebt een helicopterview over het werkveld
• Je hebt een grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit

recruiter van de vacature

Mai Pham

recruiter van de vacature

Mai Pham