Teamleider Cultuur Erfgoed en Recreatie

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region utrecht
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9030334

Over de functie

Een overheidsorganisatie in het midden van het land is op zoek naar een waarnemend teamleider. Wij bij Maandag helpen hen daarbij. Het gaat om een teamleider voor het team Cultuur, Erfgoed en Recreatie, afgekort Team CER. Als waarnemend teamleider houd je je primair bezig met de HRM-taken voor het team. Samen met de domeinmanager en andere teammanagers ben je lid van het afdelingsmanagementteam van het Domein Fysieke Leefomgeving en in die hoedanigheid medeverantwoordelijk voor de sturing van het domein. Daarbij lever je ook een bijdrage aan de opbouw en verdere ontwikkeling van het domein.

Het Team CER is een beleidsteam dat bestaat uit 30 medewerkers. Het team wil bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving binnen de geografische grenzen van het bestuursorgaan. Op het gebied van cultuur en erfgoed houdt de organisatie zich bezig met de zorg voor en de (be)leefbaarheid van erfgoed en cultuur en wordt daarnaast geïnvesteerd in de ontwikkeling van mensen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door het erfgoed in stand te houden en door te investeren in de restauratie van Rijksmonumenten, maar ook door cultuureducatie op scholen en in bibliotheken. Voor recreatie en toerisme wil de organisatie bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het gebied binnen haar eigen geografische grenzen. Niet alleen voor toeristen, maar ook voor recreanten. Hiervoor wil men onder anderen een goed functionerend netwerk van routes en recreatieve voorzieningen uitbouwen.

Functie eisen

Als Teamleider CER voldoe je in ieder geval aan de volgende punten:
• Je hebt een voltooide opleiding op minimaal hbo-niveau;
• Je hebt aantoonbare werkervaring als HR-manager voor hoogopgeleide professionals, opgedaan in de afgelopen 3 jaar;
• Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie, opgedaan in de afgelopen 5 jaar;
• Je kan op korte termijn starten en bent full time (36 tot 40 uur) beschikbaar.

Naast bovengenoemde eisen heeft de organisatie ook nog een aantal wensen. Bij voorkeur zoeken ze een persoon met de volgende eigenschappen:
• initiatiefrijk en omgevingsbewust;
• toekomstgericht en daadkrachtig (durft beslissingen te nemen en bent in staat die beslissingen vervolgens helder en zorgvuldig te communiceren);
• persoonlijke sensitief en verbindend leiderschap;
• communicatief en gericht op samenwerking.

Tot slot wordt van de tijdelijk Teamleider nog het volgende verwacht::
• Je bent een echte people-manager. Je stimuleert, faciliteert en initieert daar waar nodig de professionalisering van medewerkers. Je stuurt op mobiliteit en loopbaanontwikkeling van medewerkers in jouw team. Je stimuleert het ondernemend vermogen van de medewerker, wat noodzakelijk is voor continue verbetering en verandering van onderaf. Je zet medewerkers in binnen het proces op basis van de opgave die er ligt en de persoonlijke ontwikkelwensen van medewerkers. Open communicatie en bouwen aan vertrouwen zijn essentieel om het beste uit medewerkers te halen. Dit betekent aandacht geven aan eigen betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en zorgen voor persoonlijk contact met de medewerker. Van jou als people-manager wordt verder verwacht dat je samen met de senioren bekijkt hoe beschikbare deskundigheid binnen het team zo goed mogelijk kan worden ingezet.
• Je draagt daarnaast bij aan vernieuwingen en verdere ontwikkeling van het domein op het vlak van HRM-ontwikkeling;
• Je bent vertrouwd met het werken in een beleidsteam van een overheidsorganisatie.

recruiter van de vacature

Steven Stokkers

recruiter van de vacature

Steven Stokkers