Projectleider Gemeenschapshuis

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-brabant
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9030284

Over de functie

Ben jij een bevlogen, energieke en gedreven projectleider die om en nabij 20 uur per week beschikbaar is? Dan hebben wij dé perfecte opdracht voor heel 2018 voor jou! Voor een project bij een gemeente in Noord-Brabant, waarbij je de zoektocht naar een nieuw gemeenschapshuis gaat begeleiden, zoeken wij een projectleider die met de volgende taken aan de slag gaat:

• Oprichten nieuwe projectorganisatie (structuur vullen/bemensen; zorgen dat voor ieder helder is wat rol/doel is; taken en verantwoordelijkheden benoemen. Hierbij aandacht besteden aan de oude projectstructuur die door de stichtingsbesturen was opgericht: er waren namelijk al diverse werkgroepen etc. aan de slag. B.v. op het gebied van horeca).

• Aansturen projectorganisatie.

• Opstellen nieuwe planning en processchema (opstellen met projectgroep, afstemmen met stuurgroep). Hierbij specifiek aandacht besteden aan de planning van het parkeeronderzoek. Planning vervolgens bewaken en afwijkingen tijdig en breed bekend maken. Rond het opstellen van de planning zal nog wel gevoeligheid liggen (met name bij de stichtingsbesturen).

• Opstellen communicatiestrategie. Hierbij aandacht besteden aan het hele krachtenveld (van raad tot omwonenden. Van gebruikers tot belanghebbenden, zoals de bibliotheek, pastorie of de woningbouwcoöperatie. Van potentiële gebruikers die benaderd moeten worden, tot indirect belanghebbenden zoals de horeca etc. Ook de paters moeten aangehaakt blijven zolang het klooster nog niet verkocht is). Gezien het voortraject en de gevoeligheid rond het project (zowel bij college/raad als bij de stichtingsbesturen) is dit een belangrijke taak!

• Uitvoeren bestuursopdracht (de processtappen 1 t/m 6: voorlopig eindpunt is de locatiekeuze. Bij het uitvoeren van de stappen aandacht besteden aan de vraag of er wel/niet eerder ingeschakelde experts moeten worden ingezet (is dat handig omdat ze de achtergrond kennen en dit de wens is van de stichtingsbesturen? Of is dit juist niet aan te raden omdat dit kan botsen met objectiviteit?). Er is projectkrediet: projectleider bewaakt en verantwoord dit budget.

• Afspraken maken over de staat van onderhoud van de huidige gebouwen (wat nodig om nog aantal jaren verantwoord te exploiteren? Welke rol speelt de gemeente hierin?).

• Overeenkomst opstellen (verbonden aan het besluit over de locatiekeuze; afhankelijk van de uiteindelijke keuze zal er mogelijk verschil zitten in de mede-ondertekenaars van deze overeenkomst).

Functie eisen

We zoeken een stevige persoonlijkheid. Jij bent een verbinder in hart en nieren met een uitstekende politieke antenne. Je komt bij voorkeur uit de regio Zuid-Oost Brabant of je hebt affiniteit met dit gebied. Je hebt ervaring met het begeleiden van projecten en kan je mannetje staan tijdens deze heftige zoektocht.

recruiter van de vacature

Melissa Raijmakers

recruiter van de vacature

Melissa Raijmakers