Senior Beleidsadviseur Wabo

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9030283

Over de functie

De Wabo adviseur voert de stedelijke regie op de totstandkoming en doorontwikkeling van het stedelijke strategische en operationele handhavingsbeleid Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in samenwerking met de diverse organisatieonderdelen en de stadsdelen.

Werkzaamheden:
De Wabo-adviseur voert de stedelijke regie op de totstandkoming en doorontwikkeling van het stedelijke strategische en operationele VTH-beleid WABO in samenwerking met de organisatieonderdelen en de stadsdelen. Vanuit die verantwoordelijkheid heeft de Wabo-adviseur een aantal beleidsmatige taken. Zo is de Wabo-regisseur verantwoordelijk voor het realiseren, evalueren en actualiseren van het stedelijke Wabo beleid voor alle uitvoeringsorganisaties (stadsdelen en organisatieonderdelen) van de gemeente Amsterdam. Daarnaast zorgt de Wabo-adviseur voor het realiseren, evalueren en bijstellen van afspraken met interne en externe handhavingspartners binnen de stadsdelen en de organisatieonderdelen. De Wabo-adviseur is ook medeverantwoordelijk voor de invoering van de in het verbetertraject IBT (Intern Bijstands Team) op- en vastgestelde Wabo-beleidsdocumenten en werkt mee aan de invoering van de andere programmalijnen. De gevraagde medewerker wordt met name belast met het adviseren op het gebied van het beleid, management en organisatie en inrichten en verbeteren van werkprocessen.

Functie eisen

• WO niveau opleiding Rechtsgeleerdheid;
• Ervaring met beleids- en bestuursprocessen bij de overheid;
• Minimaal 10 jaar ervaring binnen het Wabo- en VTH-domein;
• Minimaal 7 jaar ervaring met het aansturen van, en deelnemen in complexe veranderprojecten binnen het WABO VTH-domein;
• Ervaring met complexe veranderprojecten op het WABO VTH-domein;
• Ervaring met het werken in een (complexe) bestuurlijke omgeving en beschikt over gevoel voor politieke verhoudingen;
• Ervaring binnen 100.000+ gemeenten.

Wensen:
• Aantoonbare ervaring met het adviseren op het gebied van het beleid, management en organisatie binnen één van de G4-gemeenten in het bijzonder op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving;
• Aantoonbare ervaring met inrichten en verbeteren van werkprocessen binnen het VTH domein.

recruiter van de vacature

Mai Pham

recruiter van de vacature

Mai Pham