Beleidsadviseur Wabo

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9030283

Over de functie

De Wabo adviseur voert de stedelijke regie op de totstandkoming en doorontwikkeling van het stedelijke strategische handhavingsbeleid WABO in samenwerking met de afdelingen en de stadsdelen.

Werkzaamheden:
De Wabo adviseur voert de stedelijke regie op de totstandkoming en doorontwikkeling van het stedelijke strategische en operationele Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) -beleid WABO in samenwerking met de afdelingen en de stadsdelen. Vanuit die verantwoordelijkheid heeft de Wabo-adviseur een aantal beleidsmatige taken. Zo is de Wabo regisseur verantwoordelijk voor het realiseren, evalueren en actualiseren van het stedelijke Wabo beleid voor alle uitvoeringsorganisaties (stadsdelen en afdelingen) van de gemeente Amsterdam.

Projectteam Wabo:
Het Projectteam Wabo is verantwoordelijk voor de regie op het gehele Wabo-proces conform de wettelijke proceseisen. In dat kader zoekt het Projectteam nadrukkelijk de afstemming met de uitvoeringsorganisaties binnen Amsterdam die Wabo-taken uitvoeren, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, VTH-samenwerkingspartners, de procesunit VTH en de programma's gedragsbeïnvloeding, IGH, woningkwaliteit, etc.

De producten die het Projectteam oplevert (o.a. Wabo-beleid, Wabo-uitvoeringsprogramma, jaarverslagen) worden aan het bestuur ter vaststelling aangeboden. Het Projectteam regisseert vervolgens de invoering hiervan, evalueert en actualiseert. Het Projectteam is ingesteld voor de periode vanaf juli 2017 tot aan januari 2019 en legt direct verantwoording af aan de gemeentesecretaris. De medewerkers van het Projectteam Wabo zijn verantwoordelijk voor de regie op het gehele Wabo-proces conform de wettelijke proceseisen. Het projectteam is een organisatie-overschrijdende projectgroep met als standplaats stadsdeel Oost.

Daarnaast zorgt de Wabo adviseur voor het realiseren, evalueren en bijstellen van afspraken met interne en externe handhavingspartners binnen de stadsdelen en de afdelingen.
De Wabo adviseur is ook medeverantwoordelijk voor de invoering van de in het verbetertraject IBT op- en vastgestelde Wabo- beleidsdocumenten en werkt mee aan de invoering van de andere programmalijnen. De gevraagde medewerker wordt tevens belast met het inhoudelijk toetsen van de opdrachten van de uitvoeringsorganisaties.

Functie eisen

• WO niveau opleiding Rechtsgeleerdheid;
• Ervaring met beleids- en bestuursprocessen bij de overheid;
• Minimaal 7 jaar ervaring met juridische handhavingsprocedures op het Wabo- en VTH-domein;
• Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het aansturen van, en deelnemen in projecten op het WABO handhavingsdomein;
• Ervaring met verandertrajecten op het gebied van interbestuurlijk toezicht binnen één van de G4-gemeenten;
• Ervaring met het werken in een (complexe) bestuurlijke omgeving en beschikt over gevoel voor politieke verhoudingen;
• Minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring binnen het Wabo- en VTH Domein.

Wensen:
• Aantoonbare ervaring met de juridische aspecten rondom het besluitvormingsproces ten behoeve van de vaststelling van strategisch Handhavingsbeleid WABO;
• Aantoonbare ervaring met zowel juridische werkzaamheden in stadsdelen/ bestuurscommissies als met juridische werkzaamheden in grootstedelijke (stadsdeeloverstijgende) projecten.

recruiter van de vacature

Mai Pham

recruiter van de vacature

Mai Pham