Projectmedewerker Verwerkingsregister AVG

  • Category ict
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9030282

Over de functie

Per 25 mei 2018 moeten gemeenten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). Deze komt in de plaats van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en geldt voor de gehele EU. Deze nieuwe wetgeving breidt de rechten van burgers uit en legt organisaties op persoonsgegevens transparanter én meer controleerbaar te verwerken.
Om hieraan te kunnen voldoen is een AVG programmaplan opgesteld. Via dit programma wordt gezorgd dat, in eerste instantie, processen met een hoog risico voldoen aan de AVG.
Dit omvat o.a. het (her)kennen van de rechten van betrokkenen, verzamelen en in kaart brengen van alle gegevensverwerkingen in de vorm van een Verwerkingsregister, en daarmee voldoen aan de documentatieplicht.

De AVG is de vervanging van onze oude privacywetgeving WBP uit 2001 en kan worden omschreven als een middel om te komen tot een Gegevensboekhouding. Deze wordt het Verwerkingsregister genoemd. Net zoals een financiële boekhouding inzage geeft in de financiële stromen, rechtmatigheid en transparantie omtrent de handelswijze is het doel van de AVG ditzelfde te bereiken voor gegevens. Hierdoor worden burgers in staat gesteld hun recht uit te oefenen en wordt voldaan aan rechtmatigheid en transparantie.

De werkzaamheden betreffen het opsporen van gegevens die nodig zijn om het verwerkingsregister goed te vullen. Het betreft alle uitvoeringsdiensten en processen. De werkwijze richt zich in eerste instantie op hoog risicoprocessen waar veel verwerkingen met persoonsgegevens plaatsvinden. Zoals bij het sociaal domein en publiekszaken. Deze gegevens worden geplaats in de daarvoor ingerichte software.

Voor deze taak is het van belang dat je geconcentreerd en heel secuur kunt werken. Je maakt makkelijk contact met mensen en kunt, nadat je is uitgelegd wat de bedoeling is, zelfstandig werken. Je kent de processen binnen gemeenten en begrijpt de indeling van de GEMMA referentiecomponenten en de bijbehorende bedrijfsfuncties. Je beweegt je proactief in de organisatie en bent vasthoudend. Ze komen niet naar je toe, jij beweegt naar hen toe en stelt je daarbij hulp biedend op. Je hebt affiniteit met administratieve en of juridische zaken.
Het gebruik van Excel en vergelijkbare software is je bekend.

Functie eisen

- HBO werk- en denkniveau
- Gemeentelijke ervaring
- Kennis van de GEMMA referentiecomponenten
- Zelfstandig en accuraat werken

recruiter van de vacature

Katja Bobyleva

recruiter van de vacature

Katja Bobyleva