Wijkadviseur

  • Category sociaal domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9030275

Over de functie

Ben jij fulltime beschikbaar (32-36u) en matcht jouw werkervaring met de functie-eisen van deze vacature? Dan ben jij mogelijk de wijkadviseur naar wie ik op zoek ben voor een jonge gemeente in het zuiden van de provincie Noord-Holland!

Je bent een spin in het web tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, bestuur en ambtelijke organisatie. Je zorgt samen met collega’s dat de ideeën, initiatieven en voorstellen vanuit de samenleving op een goede manier worden opgepakt, afgehandeld en dat daarover transparant wordt gecommuniceerd. Dat kan gaan om eenvoudige vragen die snel en makkelijk af te handelen zijn, maar ook om meer complexe vraagstukken waar mogelijk ook tegenstrijdige belangen en/of politieke vraagstukken liggen.
Je doet dit binnen de visie en kaders die hiervoor binnen de gemeente ontwikkeld zijn, met altijd de volgende slogan in het achterhoofd: "Hoe is het mogelijk? Daar gaan we samen voor zitten”.
Dat wil niet zeggen dat alle initiatieven als gemeente zelf opgepakt worden, integendeel. Er wordt altijd gekeken naar mogelijke vormen van samenwerking. Om iets te realiseren, maar ook om te kunnen blijven renderen. En daarbij kan het zwaartepunt van de noodzakelijke inspanning soms bij de initiatiefnemer(s) liggen en soms bij de gemeente zelf. Dat vraagt lef, onderhandeling en het bewandelen van innovatieve wegen om het mogelijk te maken. En dat mag soms op het randje.

De wijkadviseur is de schakel tussen inwoners (voornamelijk de wijk- dorpsraden) en de gemeente. Je onderhoudt (soms samen met de wijkwethouder) de contacten met wijk- en dorpsraden. Je gaat in overleg met hen over vragen, initiatieven, (wijk)plannen en bewaakt de voortgang daarvan. Bij dat contact hoort het geven van advies en het innemen van vragen en initiatieven. De wijkadviseur zorgt er voor dat acties vanuit de wijken op de juiste plek binnen de gemeente worden belegd.
Adviseren, assisteren en faciliteren bij de afhandeling van acties of (als die zich daartoe lenen) zelf oppakken en afhandelen. De afhandeling inclusief de doorlooptijden van de vragen en initiatieven centraal monitoren en stimuleren. Ervoor zorgen dat de communicatie over de stand van zaken van uitgezette acties degelijk en tijdig plaatsvindt. Het huidige werkproces van intake, afhandeling (inclusief doorlooptijden) en monitoring evalueren en verder ontwikkelen (waaronder vastleggen in werkprocessen). Het coachen en trainen van collega’s in de organisatie als het gaat om het omgaan met en afhandelen van vragen en initiatieven uit de wijken.

Functie eisen

- Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding (harde eis)
- Minimaal 32 uur per week beschikbaar (harde eis)
- Beschikbaar vanaf 1 april 2018 (harde eis)
- Recentelijke, meerjarige werkervaring bij of voor een politiek bestuurlijke organisatie (pré)
- Werkervaring opgedaan als verbinder tussen overheid en inwoners (pré)

Competenties
- Projectmatig werken (plannen, organiseren, bewaking, etc.)
- Netwerkvaardigheden
- Omgevingsbewust
- Onderhandelingsvaardigheden
- Luisteren
- Overtuigingskracht
- Inlevingsvermogen

recruiter van de vacature

Barbara Vicca

recruiter van de vacature

Barbara Vicca