Junior Business Analist

  • Category ict
  • Region zuid-holland
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9030207

Over de functie

Als startend Business Analist / Informatiemanager aan de slag binnen de overheid?

Voor de Gemeente Delft zoek ik een Junior Business Analist.

Het Cluster Interne Dienstverlening verzorgt de bedrijfsvoeringondersteuning van de Gemeente Delft. Het Cluster wil verder toegroeien naar een moderne bedrijfsvoeringorganisatie die in staat is het concern en de onderdelen op een dusdanig wijze te adviseren, ondersteunen en faciliteren dat, dat bijdraagt aan de realisatie van de opgaven van de stad. Het gaat om: vraaggericht samenwerken over grenzen van het eigen vakgebied heen, integraal en multidisciplinair werken aan de strategische bedrijfsvoeringagenda, standaardisatie en efficiënt werken met inzet van innovatieve en moderne voorzieningen om de zelforganisatie van de gemeentelijke organisatie te ondersteunen.

Met bovenstaande als basis vindt er nu een doorontwikkeling plaats in het optimaliseren van bedrijfsvoeringprocessen en producten en diensten ten behoeve van de gemeentelijke organisatie.
Hiertoe is een aantal met elkaar samenhangende projecten opgezet, met als doel: Het versterken van projectmatig werken. O.a. met behulp van portfoliomanagement, Het versterken van procesmatig werken: uitwerken van gedragen en werkbare standaarden en het analyseren en verbeteren van processen, producten en diensten. De Junior Business Analist zal bij deze projecten betrokken worden.

Functie eisen

• Minimaal een afgeronde WO opleiding: richting Communicatie en Informatiewetenschappen.
• Kennis van programmeren en het inrichten van systemen, en impact daarvan kunnen zien op de gebruiker.
• Het kunnen vertalen van klantbehoeften in gewenste processen, producten en diensten.
• Op een constructieve manier kunnen samenwerken in een team dat bestaat uit teamleden met verschillende (vak)disciplines.

recruiter van de vacature

Thomas van de Kamp

recruiter van de vacature

Thomas van de Kamp