Strategisch adviseur sociaal domein

  • Category sociaal domein
  • Region utrecht
  • opleidingsniveau mbo hbo
  • remoteId 9030199

Over de functie

In haar Organisatieperspectief 2021 heeft gemeente de strategische functie benoemd om in de toekomst de goede beleidsvragen (vraag achter de vraag) te kunnen blijven onderkennen. Deze nieuwe rol heeft als doel verbinding te maken tussen strategie, toekomstvisie en beleidsvelden zodat de juiste oplossingen worden gevonden.
De strategisch adviseur functioneert onder verantwoording van de directeur, heeft een innoverende en onafhankelijk positie ten opzichte van de organisatie en heeft in beginsel aandacht voor het fysieke of het sociale domein.
Als strategisch adviseur coördineer je de bestaande regionale samenwerking, zoals U10 en het regionaal sociaal domein, adviseer je bestuurders en medewerkers hierover en vertaal je ontwikkelingen naar de verschillende beleidsvelden. Je onderzoekt kansen voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Ook neem je zelf deel aan regionaal overleg op strategisch niveau.

Je coördineert en faciliteert het proces dat is gericht op het (door)ontwikkelen van de strategische agenda van gemeente en onderhoudt contacten voor een inbreng van stakeholders. Je houdt de strategische agenda actief onder de aandacht. Binnen de organisatie stimuleer je verbindingen tussen de beleidsmedewerkers van het fysieke en het sociale domein met als doel samenwerking en integrale adviezen. Je draagt het opgave gericht werken uit en bevordert dit op bestuurlijk, management en beleidsniveau. Op strategisch niveau zet je programma’s en projecten op en geef je er leiding aan.

Functie eisen

Je werkt en denkt aantoonbaar op WO niveau. Je hebt ervaring met (regionale) samenwerkingsverbanden en met een politiek-bestuurlijke omgeving. Eerder heb je gewerkt als strategisch beleidsadviseur of als consultant.
Als bestuurlijk en organisatie sensitieve generalist beschrijf je jezelf als ondernemend, innovatief, vindingrijk en verbindend. Je beweegt je gemakkelijk in een netwerk en je weet je onafhankelijk en stevig op te stellen, zonder rigide te zijn.

recruiter van de vacature

Anouk van Rooijen

recruiter van de vacature

Anouk van Rooijen