Allround financieel adviseur

  • Category financieel
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9030013

Over de functie

Is een strakke P&C cyclus voor jou vanzelfsprekend en zit financiën in jouw genen? Maandag® Amsterdam is op zoek naar 5 allround financieel adviseurs.

Functieomschrijving
De all-round financieel adviseur adviseert het management over belangrijke ontwikkelingen binnen het organisatieonderdeel (monitoring en sturingsvraagstukken), voert adviesgesprekken met budgethouders en levert input voor de maandelijkse adviesgesprekken van de senior adviseur met de directeur van het betreffende organisatieonderdeel. Daarnaast geeft hij/zij input voor de afstemmingsoverleggen van de senior adviseur met de business controller en levert input voor de prestatiedialoog.

Werkzaamheden
De functie wordt gekenmerkt door het opstellen van integrale P&C-producten, zoals duiding en analyse van de financiële cijfers, het schrijven van een tekstuele financiële toelichting ('redengevende verklaring') in samenhang met de inhoudelijke toelichtingen. In voorkomende gevallen geeft de allround financieel adviseur financieel advies over beleidsbesluiten, projecten en beleidsontwikkelingen binnen het organisatieonderdeel waar hij/zij voor werkt. De all-round financieel adviseur stelt realisatiecijfers en prognoses op,voert financiële (trend)analyses uit, stelt financiële overzichten op (bijv. verplichte paragrafen) en adviseert budgethouders op basis van de verkregen inzichten van de financiële functie over de financiële kaders en mogelijke oplossingen en scenario's binnen deze kaders. Daarnaast adviseert de all-round adviseur over onder andere afwijkingen en mogelijkheden tot verbetering en bijsturing. Het zelfstandig leiden van projecten behoort eveneens tot het takenpakket.

De opdrachtgever
De afdeling Planning, Control en Advies (PCA) richt zich op de volgende drie pijlers: Financieel beheer, Monitoring & Sturing en Financieel Advies. Vanuit die invalshoek zijn de financieel adviseurs belast met het adviseren en ondersteunen van budgethouders en lijnmanagement inzake financieel beheer, opstellen P&C producten, geven van gedegen financieel (beleids)advies aan management.
De financieel adviseurs werken op locatie met kennis van het werkveld. Zij zijn het 'gezicht' van het organisatieonderdeel Financiën voor de klant. De afdeling bestaat uit een manager, teamleiders, coördinerend adviseurs, senior adviseurs, all-round adviseurs en adviseurs. De medewerkers binnen de afdeling PCA voeren adviesgesprekken met budgethouders, zijn het eerste aanspreekpunt van de lijn, adviseren het lijnmanagement en vertalen stedelijke richtlijnen voor de P&C producten naar de praktijk.

Functie eisen

Harde eisen:
• Je bent in het bezit van minimaal een erkend HBO diploma Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie of in een ander relevant financieel gebied
• Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) als financieel adviseur bij een 100.000+ gemeente
• Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) in het voeren van budgetgesprekken met lijnmanagers en het opstellen van MT-rapportages.
• Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) in het uitvoeren van een P&C proces bij de jaarrekening en begroting bij een 100.000+ gemeente.

Wensen:
• Je hebt zeer goed ontwikkelde Excel vaardigheden
• Je hebt in de afgelopen 2 jaar een cursus BBV gevolgd en afgerond\Je hebt in de afgelopen 5 jaar als financieel adviseur gewerkt bij een G4 gemeente en bij voorkeur gemeente Amsterdam
• Je hebt ervaring met het Amsterdams Financieel Systeem (AFS)

recruiter van de vacature

Parisa Ghadiri

recruiter van de vacature

Parisa Ghadiri