Adviseur Externe Veiligheid

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-brabant
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9030010

Over de functie

Voor een omgevingsdienst in Midden-Brabant verwelkomen wij graag een adviseur externe Veiligheid. Het gaat hierbij om een project voor 16 uur per week voor 3 maanden met kans op verlenging

Wat ga je bij onze opdrachtgever doen?

• Jij adviseert op het gebied van externe veiligheid;
• Jij adviseert over vraagstukken en processen die tactisch en technisch van aard zijn, die worden gestuurd door beleidsmatige keuzes binnen het vakgebied en door wetgeving op het gebied van externe veiligheid;
• Jij zorgt voor de uitvoering en implementatie van omgevingsveiligheidsvraagstukken en processen.

Over welke aspecten van Externe veiligheid adviseer jij?

• Jij adviseert over ruimtelijke veiligheidsrisico’s in de bestaande en in ontwikkeling zijnde leefomgeving;
• Jij adviseert over omgevingsvergunningen en toezicht procedures bij (industriele) inrichtingen;
• Jij stelt rapportages op, zoekt draagvlak en presenteert analyses en conclusies;
• Jij beoordeeld rapportages en onderzoeken in relatie tot externe veiligheid en ruimtelijke ordening.

Met welke aspecten van de beleidsontwikkeling en uitvoering houd jij je bezig?

• Je hebt een rol bij de implementatie en uitvoering van landelijk, regionaal en/of gemeentelijk omgevingsveiligheidsbeleid.
• Je verzorgt afstemming en evaluatie op doeltreffendheid en doelmatigheid;
• Je adviseert over vraagstukken en processen die tactisch van aard zijn en die worden gestuurd door beleidsmatige keuzes binnen het vakgebied.

Wat doe jij met betrekking tot procesbewaking?

• Je draagt zorg voor de totstandkoming, realisatie en bewaakt het proces van plannen, projecten en programma’s;
• Je draagt zorg voor voorlichting en communicatie inzake de ontwikkeling en uitvoering van plannen, projecten en programma´s.

Relatiebeheer

• Je onderhoudt contacten met partijen/belanghebbenden en zorgt voor afstemming;
• Je deelt je deskundigheid binnen regionale en landelijke kennisnetwerken en werkgroepen;
• Je creëert daarbij draagvlak voor beleid en ontwikkelingen

Functie eisen

• Je hebt een diploma chemische technologie, milieutechniek, milieukunde, analytische chemie of een vergelijkbare relevante opleiding.
• 1 jaar of meer werkervaring met het invoeren van gegevens op de landelijke risicokaart
• 2 jaar of meer ervaring in het uitbrengen van advies bij omgevingsvergunningen en/of toezicht procedures bij (industriële) inrichtingen
• 2 jaar of meer ervaring in het uitbrengen van externe veiligheids advies bij ruimtelijke procedures
• 1 jaar en meer werkervaring op het gebied van het beoordelen en adviseren bij externe veiligheidsonderzoeken (QRA’s)

Kun jij je vinden in bovenstaande eisen? Dan kom ik graag in contact met je!

recruiter van de vacature

Elianne Vrolings

recruiter van de vacature

Elianne Vrolings