Gebiedsbeheerder

  • Category bouw en civiel
  • Region gelderland
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9029996

Over de functie

In de regio Oss zijn we voor een van onze opdrachtgevers op zoek naar een ervaren gebiedsbeheerder die voor minimaal 32 uur minimaal een jaar aan de slag wil!

De afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte werkt vraaggericht. Binnen het team Gebieden en Projecten is sprake van integrale planontwikkeling, realisatie en beheer op alle functionele en technische aspecten van de openbare ruimte. De gebiedsbeheerder voert zijn functie zelfstandig uit, maar onder verantwoording van de senior gebiedsbeheerder van het desbetreffende gebied . De gebiedsbeheerder fungeert als eerste aanspreekpunt voor interne en externe partners.
De functie is gericht op realisatie en beheer van het gebieds-IUP en het realiseren van het optimale beheer van de openbare ruimte in zijn gebied.

Takenpakket:
*Je bent medeverantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in een deel van de gemeente;
*Je werkt mee aan de totstandkoming van het gebieds-IUP;
*Je levert een bijdrage aan de totstandkoming van de Projectplannen;
*Je bewaakt mede de uitvoering van de IUP-projecten;
*Je stemt plannen en ontwikkelingen af met in- en externen;
*Je organiseert en houdt informatie- en/of inspraakavonden van de projecten;
*Je geeft opdrachten en instructies tot het uitvoeren van werkzaamheden in relatie tot het Dagelijks onderhoud;
*Je handelt klachten en meldingen af waarvan toetsings-kader ontbreekt;
*Je informeert wijk- en dorpsraden en voert overleg over gebiedsbeheer;
*Je adviseert over specifieke beheeraangelegenheden.

Functie eisen

- Min 5 jaar ervaring op het gebied van civiele techniek
- Afgelopen 5 jaar gewerkt in politiek gestuurde omgeving

recruiter van de vacature

Jurgen Barentsen

recruiter van de vacature

Jurgen Barentsen