Senior bestuursadviseur

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region zuid-holland
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9029787

Over de functie

Voor een grote gemeente in de regio Schiphol / Leiden is Maandag op zoek naar een ervaren bestuursadviseur.
Deze gemeente, met verschillende dorpen en kernen in diverse grootte beslaat een flink oppervlakte.
Dit resulteert in uiteenlopende opgaven en een unieke gemeente.

Deze functie vind plaats in het Cluster Staf, Bestuur & Directie (SBD)
SBD draagt door hoogwaardige advisering en ondersteuning op het juiste moment bij aan een sterk bestuur en krachtige aansturing van de organisatie.

Binnen SBD functioneer je in het team van bestuurs- en directieadviseurs als schakel tussen bestuur , directie en organisatie. Daarnaast ben je de directe sparringpartner van de wethouder Duurzame economische ontwikkeling, innovatie, onderwijs en jeugdzorg. Je biedt ondersteuning op maat door het begeleiden van (staf)overleggen, advisering over beleidsprocessen en voorbereiden van besluitvormingsprocessen binnen zijn portefeuille. Je rapporteert direct aan de Clustermanager van SBD.

Jouw functioneren wordt gekenmerkt door sturing, overzicht, bestuurlijke proceskennis en politieke sensitiviteit. Je vormt één team met de woordvoerder en het secretariaat van de wethouder. Taken worden in gezamenlijkheid opgepakt, wat betekent dat je in staat wordt geacht om collega bestuursadviseurs (inden nodig) binnen het team te vervangen en oog houdt voor het college als geheel.

Functieomschrijving
•Regie voeren over het stafoverleg van de portefeuillehouder en agenderen van bestuurlijke ontwikkelingen en gebeurtenissen;
•Ondersteunen van de portefeuillehouder bij besprekingen met de ambtelijke organisatie en externen;
•Gevraagd en ongevraagd advies geven; tijdig signaleren en interpreteren van in - en externe ontwikkelingen voor de portefeuillehouder, directieleden en clustermanagers;
•Gevraagd en ongevraagd advies geven aan ambtelijke collega's over beleidsstukken;
•Meedenken in het voortraject en toetsen van nota's en raadsvoorstellen;
•Overleggen over, signaleren en delen van informatie samen met het bestuurssecretariaat, de woordvoerders en collega's en het delen van relevante informatie met de bestuurder(s);
•Aanwezig zijn bij raadssessie en -vergaderingen ter directe ondersteuning van de portefeuillehouders, voor het vastleggen van toezeggingen en afspraken en het onderhouden van het relevante netwerk.

Functie eisen

Profielschets
•Academisch werk- en denkniveau;
•Per direct beschikbaar;
•Werkervaring als bestuursadviseur en/of senior beleidsadviseur;
•Kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
•Ervaring met het werken in een complex krachtenveld tussen de bestuurlijke en de ambtelijke organisatie;
•Het vermogen om partijen te laten samenwerken en te anticiperen op verschillende belangen;
•Generalistische instelling;
•Teamspeler; initiatiefrijk, dienstverlenend, diplomatiek en integer;
•Uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden;
•Affiniteit met de beleidsvelden en portefeuille-onderdelen van de bestuurder;
•Doortastend, analytisch scherp, gezag in de directe omgeving van de portefeuillehouder, overtuigingskracht en flexibel inzetbaar;
•Organisatie- en omgevingsbewust, een uitstekende politieke antenne en proactief.

Eisen:
•Op cv aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring met het aansturen van politiek bestuurlijke processen.
•Op cv aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring als (bestuurlijk) adviseur bij een overheidsorganisatie
•Op cv aantoonbaar ervaring met het zelfstandig adviseren van hoger management.

recruiter van de vacature

Maurice Vermeul

recruiter van de vacature

Maurice Vermeul