Projectleider uitvoering Gebiedsprojecten en Activiteiten

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9029644

Over de functie

Ben jij een proactieve professional en bekend met projecten in de openbare ruimte?

Binnen het stadsdeel zijn er verschillende zaken die projectmatig moeten worden opgepakt en die we aanbieden als cluster/pakket opdrachten voor één projectleider/adviseur. Het gaat om ca. 7 projecten die voortkomen uit gebiedsplannen:
• Aanwijzen hondenuitlaat-plekken in parken (juridische vastleggen, overleggen met Vrienden van …, bebording, communicatie/website)
• Verplaatsing van een botenhelling (bestuurlijke voorbereiding, uitvoering gebeurt door IB) Oeverlanden
• Verplaatsing van een botenhelling (zoeken van financiële mogelijkheden), bestuurlijke voorbereiden in Oeverlanden
• Duurzaam Nieuw Sloten: o.a. mogelijkheden verkennen vanuit bijvoorbeeld Rainproof Amsterdam, initiëren / aanjagen in de buurt en idem voor (buurt)initiatieven m.b.t. zonne-energie.
• Duurzaamheidsscan in de buurt De Aker: een onderzoek t.a.v. het belang dat de buurt hecht aan duurzaamheid en Inventarisatie van feiten/mogelijkheden en programma's; het begeleiden van dit onderzoek (uit te voeren door extern bureau), monitoren op de kenbaarheid hiervan in de buurt,, organiseren van de terugkombijeenkomst (presentatie van de uitkomsten) en de daaraan gekoppelde deelname van potentiële partijen in de buurt.
• Onderzoeksrapport: verwijsborden in de openbare ruimte om de bereikbaarheid van bijzondere plekken in Slotervaart te vergroten.
• Mogelijk komen hier enkele projecten bij waar vraagstukken in de openbare ruimte vragen om van een initiatief te komen tot een concreet plan; het gaat dan om begeleiding in de fasen verkenning (m.n. welke oplossingen zijn er voor het probleem), haalbaarheid (m.n. welke kansen en risico's zijn er), en ontwerp (m.n. wat moet het programma zijn en welke financieringsmogelijkheden zijn ervoor).

De projectleider zal onderdeel worden van de kleine groep "projecten en activiteiten" van de Gebiedspool die met name in opdracht van de gebieden werkt.

Functie eisen

• WO werk- en denkniveau;
• Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) met projectmatig werken binnen een gemeente;
• Minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van openbare ruimte binnen een gemeente.

Daarnaast beschik je bij voorkeur ook over:
• Aantoonbare ervaring met de omgang met bewoners;
• Ervaring met projecten op buurtniveau.

recruiter van de vacature

Mai Pham

recruiter van de vacature

Mai Pham