Financieel adviseur grondexploitaties

  • Category financieel
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9024465

Over de functie

De functie wordt gekenmerkt door het opstellen van integrale P&C-producten, zoals duiding en analyse van de financiële cijfers, het schrijven van een tekstuele financiële toelichting ('redengevende verklaring') in samenhang met de inhoudelijke toelichtingen. De Allround adviseur adviseert het management over belangrijke ontwikkelingen binnen de rve (monitoring en sturingsvraagstukken), voert adviesgesprekken met budgethouders van de rve en levert input voor de maandelijkse adviesgesprekken van de senior adviseur met de rve directeur. Daarnaast geeft hij/ zij input voor de afstemmingsoverleggen van de senior adviseur met de businesscontroller en levert input voor de prestatiedialoog.

In voorkomende gevallen geeft hij/ zij financieel advies over beleidsbesluiten, projecten en beleidsontwikkelingen binnen de rve waar hij/ zij voor werkt. De Allround Financieel Adviseur stelt realisatiecijfers en prognoses op, voert financiële (trend)analyses uit, stelt financiële overzichten op (bijv. verplichte paragrafen) en adviseert budgethouders op basis van de verkregen inzichten van de financiële functie over de financiële kaders en mogelijke oplossingen en scenario's binnen deze kaders. Daarnaast adviseert de allround adviseur over onder andere afwijkingen en mogelijkheden tot verbetering en bijsturing. Het zelfstandig leiden van projecten binnen de rve behoort eveneens tot het takenpakket.

Functie eisen

• HBO diploma op financieel gebied
• zeer goed ontwikkelde Excel vaardigheden
• goede kennis van BBV.
• werkervaring met subsidieaanvragen: adviseren, beoordelen en vaststellen.
• binnen de laatste 3 jaar aantoonbare werkervaring met grondexploitaties bij een gemeentelijke organisatie.
• ervaring in het uitvoeren P&C proces bij jaarrekening bij de gemeentelijke organisaties.
• ervaring in het opstellen van MT/directie rapportages met analyse.
• minimaal 5 jaar ervaring als financieel adviseur in een gemeentelijke organisatie.
• ruime ervaring in het voeren van budgetgesprekken met lijnmanagers.

recruiter van de vacature

Parisa Ghadiri

recruiter van de vacature

Parisa Ghadiri