Business controller met gemeentelijke ervaring

  • Category financieel
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9025952

Over de functie

In de functie van Business Controller ben je verantwoordelijk voor de brede control binnen een resultaatverantwoordelijke eenheid. Je adviseert het management over de belangrijke ontwikkelingen binnen de RVE en kijkt daarbij nadrukkelijk verder dan de financiële aspecten en overweegt het hele spectrum van bedrijfsvoering en beleid. Risicomanagement vormt daarbij een wezenlijk onderdeel.

De Businesscontroller:

• Adviseert de rve-manager op basis van de verkregen inzichten uit de financiën, risicobeheersing, de stand van zaken in het bereiken van de afgesproken resultaten en kennis van de primaire processen van de rve;

• Ondersteunt de rve-manager bij het uitzetten van de strategie;

• Is betrokken bij definiëring doelstellingen en bijbehorende prestatie-indicatoren om tot goede resultaatsturing in de rve te komen;

• Signaleert en adviseert over mogelijkheden tot verbetering van doelmatigheid en doeltreffendheid in de processen;

• Adviseert de rve-manager over afwijkingen ten opzichte van staand beleid en afgesproken resultaten;

• Heeft zitting in het managementteam van de rve en adviseert bij het besluitvormingsproces op de actuele dossiers;

• Adviseert de clustercontroller over opgedane inzichten en afwijkingen en doet voorstellen voor maatregelen, bijsturing en verbetering op clusterniveau;

• Ziet er op toe dat de gemeentebrede, cluster- en rve-richtlijnen en kaders binnen de rve worden geïmplementeerd en bewaakt dat deze (correct) worden toegepast;

• Geeft uitvoering aan de brede control binnen de rve en zoekt verbinding met de collega's van de andere bedrijfsvoeringsfuncties en beleidsdirectiesom brede control vorm te geven;

• Adviseert over de implementatie in de rve van de aanbevelingen van de accountant en de rekeningencommissie van de raad;

• Voert regie en control uit op de P&C-producten van de rve;

• Voert regie op risicomanagement binnen de rve;

• Geeft de kaders waarbinnen de Financieel Adviseur in de rve het werk dient uit te voeren.

Functie eisen

• Je hebt een afgeronde WO-opleiding in de richting van Bedrijfskunde, (Openbare) Financiën, Economie of vergelijkbaar.

• Je hebt aantoonbare bijgehouden expertise op het vakgebied van Finance & Control.

• Je hebt ervaring met en kennis van risicomanagement AO/IC opgedaan in de laatste 5 jaren.

• Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als business controller bij een overheidsinstantie.

• Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan in de afgelopen 7 jaar met bedrijfsmatige exploitatie en bedrijfsvoering, bij voorkeur als Businesscontroller.

• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan in de afgelopen 7 jaar als adviseur van een directeur/managementteam.

• Je hebt werkervaring bij de Gemeente Amsterdam opgedaan in de laatste 3 jaar (wens)

• Je hebt ervaring met meer dan 1 soortgelijke opdracht binnen een publieke instelling in de afgelopen 7 jaar. (wens)

• Je hebt ervaring als Businesscontroller op het domein van facilitaire dienstverlening (wens)

recruiter van de vacature

Parisa Ghadiri

recruiter van de vacature

Parisa Ghadiri