Vergunningverlener Milieu

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region utrecht
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9029490

Over de functie

Het verlenen van vergunningen is een belangrijke taak van de overheid, waarmee bijvoorbeeld inzicht kan worden verkregen in en controle kan worden uitgeoefend op de activiteiten van een bedrijf en een bepaalde kwaliteit van het milieu kan worden gewaarborgd. Een taak met verantwoordelijkheid. Een overheidsorganisatie in het midden van het land heeft voor 32 uur per week gedurende 12 maanden een Vergunningverlener Milieu nodig. In deze functie ligt de nadruk op de afhandeling van meldingen voor niet-agrarische bedrijven en alles wat daarbij komt kijken, zoals het verzamelen van de benodigde adviezen, het beoordelen van de melding op juistheid en volledigheid, het beoordelen van bij de melding behorende rapporten (geluid - lucht - geur - bodem - externe veiligheid), het voeren van vooroverleg, etc. Daarnaast behoren de volgende werkzaamheden tot je taken:

• Opstellen van beschikkingen Omgevingsvergunning beperkte milieutoets in het kader van de Wabo, onderdeel milieu;
• Opstellen van maatwerkbesluiten in het kader van het Activiteitenbesluit;
• Leveren inhoudelijke ondersteuning bij de afhandeling van integrale ruimtelijke plannen ten aanzien van het onderdeel milieuzonering.

Functie eisen

De Vergunningverlener Milieu dient te voldoen aan de volgende eisen:

• Minimaal 1 jaar ervaring in de laatste 3 jaar als vergunningverlener met de behandeling van meldingen op grond van artikel 8.40 Wm en minimaal 2 jaar ervaring als vergunningverlener milieu;
• Aantoonbare kennis van de Wabo, het Bor, de Mor, het Besluit mer, de NRB en PGS-richtlijnen, blijkend uit relevante werkervaring;
• Afgeronde hbo-opleiding Milieukunde;
• Goede samenwerking met betrokken partijen, nauwkeurigheid, oplossingsgericht denken, pro-actief handelen en stressbestendig.

Bij Maandag hebben we je het volgende te bieden:

• Een contract bij Maandag;
• Een marktconform salaris;
• Reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer;
• 24 Vakantiedagen;
• Pensioenregeling via BeFrank;
• Een gevarieerd aanbod van trainingen via onze eigen Academy;
• Een uitgebreid en landelijk netwerk van professionals en overheidsorganisaties.

recruiter van de vacature

Steven Stokkers

recruiter van de vacature

Steven Stokkers