Maatschappelijk Werker

  • Category sociaal domein
  • Region utrecht
  • opleidingsniveau mbo hbo
  • remoteId 9002615

Over de functie

Binnen onze gemeente werkt met een sociaal team. Op de zogenoemde Kernpunten worden spreekuren gehouden voor onze inwoners. Tevens worden van hieruit huisbezoeken uitgevoerd. Hiermee wordt toegang geboden voor vraag en aanbod van onze inwoners op het gebied van welzijn, wonen, werk en zorg en de algemene en collectieve voorzieningen. Op onze kernpunten zijn mensen werkzaam met een brede, diverse achtergrond. De taken van de kernpunten behelzen kortweg: het bieden van informatie en advies, het verhelderen van vragen, het bieden van kortdurende ondersteuning (waarbij de focus ligt op inzet van de nuldelijn), het inrichten en onderhouden van algemene en collectieve voorzieningen en, indien nodig, opschaling naar het sociaal team.

Achter deze kernpunten installeren wij nu een sociaal team. Hier werken specialistische generalisten, die met hun specifieke expertise de eerstelijns ondersteuning bieden. Zij werken met complexe en/of meervoudige vragen in huishoudens, bieden kortdurende hulpverlening én langdurige ‘leun en steun contacten’ volgens de uitgangspunten van het gekanteld werken. Ook wordt, evenals vanuit de kernpunten, door de leden van het sociaal team de tweedelijns dienstverlening geïndiceerd. Vanuit de regiefunctie die het sociaal team samen met het huishouden heeft, wordt de inzet van andere partijen gevolgd en bewaakt.


Werkzaamheden:
Je geeft bij zorgvragen hulp of ondersteuning aan alle leden van een gezinssysteem vanuit de uitgangspunten van het gekanteld werken.
Vanuit je specifieke deskundigheid word je ingezet bij huishoudens waarbij je ook de vragen op andere leefgebieden weet te ondersteunen.
Je werkt vanuit het motto “één gezin, één plan, één regisseur!.
Je kunt een adequate inschatting maken wanneer extra hulp/expertise ingeschakeld moet te worden, maar ook wanneer dit niet langer nodig is (adequaat op- en afschalen).
Je deelt jouw kennis met andere teamleden en gaat waar nodig met hen mee op huisbezoek.
Je attitude is gericht op vernieuwing en het zien en benutten van de eigen kracht van onze inwoners.

Functie eisen

Je hebt een aantal jaren beroepservaring op het terrein van volwassenen- en jeugdpsychiatrie, de zwaardere jeugdzorg, verslaving, verstandelijke beperking, multi-probleem-huishoudens en/of dementie;
Je hebt een HBO opleiding in een relevante richting zoals hierboven genoemd.

Je bent een proactieve, gedreven pionier die oude denk- en werkwijzen kan loslaten.
Je kunt coachend optreden: je weet mensen te begeleiden en te motiveren waarbij hun zelfinzicht en probleemoplossend vermogen wordt vergroot.
Je weet de eigen kracht en de kracht van het netwerk van inwoners te benutten.
Je bent in staat om waar mogelijk groepsaanbod te organiseren en te begeleiden.

Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, waarmee je in staat bent goed te luisteren en in brede vraagverhelderingsgesprekken de daadwerkelijke ondersteuningsvraag boven tafel te krijgen.

Vanuit je kostenbewustzijn weet je een goede afweging te maken tussen noodzaak van inschakeling van tweedelijns specialisten en alternatieve oplossingen.
Je bent creatief als het gaat om het bedenken van kostenbesparende alternatieven.

LET OP: functie is per direct voor 24 a 32 uur.

recruiter van de vacature

Anouk van Rooijen

recruiter van de vacature

Anouk van Rooijen