Directievoerder OVL

  • Category bouw en civiel
  • Region zuid-holland
  • opleidingsniveau mbo hbo
  • remoteId 9029424

Over de functie

Je bent werkzaam bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte onder de directie Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze directie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en in stand houden van een goede woon-, werk en leefomgeving.
Bij het team Dagelijks Beheer ligt de taak van het onderhouden en veilig houden van de openbare ruimte. De openbare verlichting is hier een onderdeel van. In 2016 is het onderhoudsbestek openbare verlichting opnieuw aanbesteed.
De opdracht is voor 2 jaar en eventueel verlenging van 1 jaar.

Wat ga je doen
• Verantwoordelijk voor het coördineren van de uitvoering van het onderhoudsbestek OVL, incl. de afhandeling van meldingen;
• Als gemandateerd installatieverantwoordelijke procesmatig zorg dragen voor de veiligheid van de OVL;
• Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever, zowel intern als extern;
• Verzorgen van technische advisering met financiële consequenties, zowel voor onderhoudswerkzaamheden als projecten;
• Aansturing van de toezichthouder;
• Beoordelen van de eindoplevering met aannemer;
• Rapporteren aan de opdrachtgever over de voortgang, meer en minderwerk en afwijkingen;
• Analyseren van datagegevens ten behoeve van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden.
• Het houden van voortgangsoverleg inclusief het (laten) maken van de verslaglegging hiervan;
• Het signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de voorbereiding en uitvoering;
• Het controleren of de opdrachtnemers het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoert;
• Het voorbereiden van deelopdrachten;
• Het beoordelen van meer- minderwerk;
• Het opleveren van de deelopdrachten.

Functie eisen

• Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als directievoerder OVL;
• Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring als installatieverantwoordelijke;
• Afgeronde training NEN 3140 installatie-werkverantwoordelijke;
• Aantoonbare kennis van het beheersysteem GeoVisia;
• Kennis van bestekken volgens CROW/RAW.

recruiter van de vacature

Sabine Kuijt

recruiter van de vacature

Sabine Kuijt