Coordinator Preventie Jeugd

  • Category sociaal domein
  • Region drenthe groningen
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9028909

Over de functie

Coördinator Preventie Jeugd

Voor onze opdrachtgever in de gemeente Groningen zijn wij op zoek naar een Coördinator Preventie Jeugd. Je werkt vanuit de visie van de transformatie van de Jeugdwet. Je hebt een spilfunctie tussen beleid en uitvoering op gebied van preventie en werkt mee aan het implementeren van preventie-activiteiten. Je ondersteunt en verbindt verschillende (bestaande) preventieve activiteiten die zijn opgezet vanuit de gemeente of vanuit ketenpartners en signaleert mogelijke hiaten.
Je hebt aandacht voor het borgen van de bestaande en nieuw ontwikkelde activiteiten. Enkele voorbeelden van bestaande activiteiten zijn: Goede Start (prenatale zorg), Schakelklas SBO/SO, Taskforce Thuiszitters en Route Arbeid.

Ook willen we in 2018 inzetten op borging van de advies- en informatiefunctie van het CJG op alle signaalplekken en willen we een extra impuls geven aan preventie op de grootste probleemgebieden, o.a. (v)echtscheidingen en ondersteuning van LVG-gezinnen. Bij je baan hoort tevens de waarneming van de procesregisseur bij afwezigheid, waarbij je aanspreekpunt bent voor het basisteam.

Concreet betekent dit dat je gaat werken aan:
• een samenhangende en integrale aanpak met diverse partners binnen en buiten de gemeente-lijke organisatie, die aansluit bij de lokale problematiek, lopend beleid en bij wensen en kansen
• bestaande initiatieven die versterkt of uitgebreid worden, of nieuwe initiatieven die opgestart worden, met ketenpartners en/of inwoners
• nieuwe inzichten en initiatieven die bijdragen aan de gestelde doelen
• een breed draagvlak en een duurzame aanpak en borging

Functie eisen

Je hebt een HBO werk- en denkniveau en kennis van jeugdpreventie. Tevens ben je op de hoogte van de transitie (en transformatie) van de jeugdhulp. Je werkt vanuit een brede visie op gezond opvoeden en opgroeien en hebt oog voor wat er speelt in de gemeente op de verschillende jeugdterreinen. Je kent de sociale kaart van ketenpartners in de jeugdhulpverlening.

recruiter van de vacature

Floor Grimberg

recruiter van de vacature

Floor Grimberg