Jurist Toezicht en Handhaving Taxi

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9028891

Over de functie

Ben jij een ervaren handhavingsjurist die ervaring heeft met taxiregelgeving? Dan zoeken wij jou!

Begin 2018 wordt de nieuwe taxiverordening van kracht en de uitwerking hiervan vraagt het komende half jaar extra aandacht, bijv. t.a.v. de wijze van handhaving op TTO-niveau.

De Jurist Toezicht & Handhaving Taxi is verantwoordelijk voor (de voorbereiding van) handhavingsbesluiten ten aanzien van overtredingen van (Amsterdamse) regelgeving door TTO's. Ook het voeren van verweer in bezwaar- en beroepsprocedures ten aanzien van deze handhavingsbesluiten behoort tot de taken. Daarnaast algemene juridische ondersteuning van het Taxiteam.

Werkzaamheden:
• Toezicht op en handhaving van de afgegeven vergunningen aan de TTO's;
• Juridische ondersteuning t.a.v. de werkzaamheden van het Taxiteam;
• Ad-hoc bijspringen voor de beantwoording van bestuurlijke vragen.

Samen met de Jurist Handhaving Taxiregelgeving:
• Adviseur op het gebied van gemeentelijke taxiregelgeving in brede zin en specifiek mbt de handhaving op TTO-niveau;
• Schrijven van dwangsom-, schorsing- en intrekkingsbesluiten en bijbehorende correspondentie;
• Vertegenwoordiging gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures (inclusief verweerschriften en pleitnota's).

Functie eisen

• Een afgeronde HBO of WO opleiding Rechten;
• Drie jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in het bestuursprocesrecht, onder meer met het schrijven van besluiten en processtukken en het in rechte optreden namens bestuursorganen.

Bij voorkeur heb je ook:
• Recentelijk enkele jaren proceservaring opgedaan in de bestuursrechtelijke handhavingspraktijk;
• Ervaring met het werken met taxiregelgeving;
• Minimaal 3 jaar ervaring met het schrijven van besluiten en processtukken met onder andere cijfermatige analyses en onderbouwingen.

recruiter van de vacature

Lois Engelschman

recruiter van de vacature

Lois Engelschman