Technisch Medewerker

  • Category bouw en civiel
  • Region zuid-holland
  • opleidingsniveau mbo
  • remoteId 9028691

Over de functie

1. Voorbereiden van grootschalige werken op het terrein van installatietechniek in de gemeentelijke gebouwen
• Verzorgt risico inventarisaties op basis van bestaande en nieuwe regelgeving;
• Stelt een programma van eisen op;
• Adviseert over techniek van globale onderwerpen;
• Draagt zorg voor de aanlevering van tekeningen;
• Stemt af met de nutsbedrijven, provincies en VROM;
• Geeft gebruikers voorlichting over geplande werken.

2. Begeleid de werken op het terrein van installatietechniek in de gemeentelijke gebouwen
• Stelt een plan van aanpak op;
• Plant het werk en bewaakt de voortgang en de kwaliteit binnen het werk;
• Begeleidt de werkzaamheden van derden;
• Houdt de wijzigingen en aanvullingen in revisietekeningen en schema’s bij;
• Rapporteer over voortgang en beslismomenten.

3. Adviseren over ontwikkelingen op het terrein van installatietechniek in de gemeentelijke gebouwen
• Verricht onderzoek, volgt en evalueert ontwikkelingen en wettelijke voorschriften;
• Vertaalt deze in voorstellen en adviseert het management.

4. Zorgdragen voor de controle op het binnenklimaat en aanverwante zaken op het terrein van installatietechniek in de gemeentelijke gebouwen
• Draagt zorg voor het aanschaffen en het beheren van de juiste meetapparaten ten behoeve van de controle van het binnenklimaat;
• Analyseert de uitkomsten van de metingen, rapporteert adviseert het management;
• Adviseert de gebruikers met betrekking tot een efficiënter gebruik van de installaties;
• Adviseert de installateurs over instellingen van de installaties in specifieke gevallen.

Functie eisen

• Betrokken, flexibel, klant- en resultaatgericht en nauwkeurig is;
• Beschikt over een relevant MBO/HBO-diploma, met aanvullende ervaring op het gebied van installatietechniek;
• Beschikt over inhoudelijke kennis van installatietechnische systemen;
• Beschikt over goede contactuele eigenschappen.

recruiter van de vacature

Sabine Kuijt

recruiter van de vacature

Sabine Kuijt