Vergunningverlener evenementen

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-brabant
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9028403

Over de functie

Heb jij ervaring met het afgeven van vergunningen rondom evenementen? Zoek je een nieuwe leeromgeving binnen een grotere gemeente voor minimaal een jaar? Dan kom ik graag met je in contact!
Het gaat hierbij om een functie van 32-36u voor de duur van minimaal een jaar. Startdatum: half januari.

De organisatie:
Het gaat hierbij om een grote gemeente in West-Brabant. Het team Leefomgeving verzorgt jaarlijks o.a. zo’n 3500 vergunningen waaronder zo’n 225 evenementenvergunningen.
Het afgeven van vergunningen draagt bij aan de missie van de keten VVTH waarvan het team Leefomgeving onderdeel van is.
De missie is: met en voor burgers, bedrijven en bezoekers, organiseren en beschermen wij de veiligheid en leefbaarheid.
Doordat de gemeente meer maar ook complexere aanvragen ontvangt en er ook nog een aantal projecten lopen, zoals de implementatie voor een nieuw VTH systeem en de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet, heeft de Gemeente ontzettend veel behoefte aan jouw hulp!

Jouw verantwoordelijkheden en rol:
Als vergunningverlener evenementen ben je samen met de coördinator evenementenveiligheid en de andere vergunningverleners verantwoordelijk voor het vergunningverleningsproces rondom alle evenementen binnen deze gemeente. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit: het beoordelen en maken van een risico-inschatting van evenementenaanvragen tot aan de uiteindelijke vergunningverlening.
Samenwerking met interne en externe partijen in het adviseringstraject.
Beantwoording van vragen van omwonenden, pers en de raad.
Be argumentatie van zienswijzen en na afloop van een evenement ook het evaluatietraject vormgeven.

Je bent bekend met het juridische kader bij de beoordeling van vergunningaanvragen en in staat kritisch te blijven op het borgen van de veiligheid door de risicofactoren te herkennen.

Onderdelen van je dagelijks werk zijn o.a.:
• het controleren van de volledigheid van de aanvraag,
• het tijdig uitzetten van adviezen naar de betrokken deskundigen,
• aanvragen en adviezen integraal te toetsen
• Deelnemen aan het EVO(Evenementenoverleg met collega’s van de brandweer, politie e.d.)Knelpunten voorleggen aan het EVO (brandweer, politie e.d.)
• de ontvangen zienswijzen beantwoorden en meenemen in je afweging
•een integrale afweging maken en dit motiveren in je besluit

Je werkt binnen deze keten samen met andere vergunningverleners, toezichthouders en juridisch medewerkers, daarnaast ook met diverse collega’s van de brandweer, politie en de GHOR maar ook met andere afdelingen binnen de gemeente. Het is jou verantwoordelijkheid om aanvragen en adviezen integraal te toetsen en kwalitatief goede vergunningen af te geven. Hierbij dien je in staat te zijn om een goede belangenafweging te maken.

Functie eisen

Binnen de keten Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving staan de vier organisatieprincipes (ondernemend werknemer schap, 1 organisatie, flexibele organisatie en doelmatige bedrijfsvoering) centraal.
Dit vraagt bij voorkeur naast een HBO opleiding (voorkeur bestuursrecht/veiligheid), kennis en/of ervaring van grote (risicovolle) evenementen nog een aantal competenties zoals:

• Kennis van regelgeving van de APV en bijzondere wetten
• Ervaring met het verwerken van zienswijzen
• Ervaring met (complexe) vergunningverlening
• Doelgericht en overzichtelijk communiceren
• Politiek sensitief
• Een helikopterview op voortgang en efficiëntie
• Risico beoordelend / risico beheersend vermogen
• Veiligheid kritische blik
Verder ben je:
• Een teamspeler die een prettige werksfeer belangrijk vindt
• Stress bestendig en flexibel wat betreft je werkhouding
• Doortastend
• Proactief
• Een collega met een servicegerichte houding
• nauwkeurig

recruiter van de vacature

Elianne Vrolings

recruiter van de vacature

Elianne Vrolings