Planeconoom

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9027969

Over de functie

Je hebt ruime ervaring in een planeconomische functie en bent in staat snel nieuwe projecten te doorgronden. Het nieuwe jaar beginnen met een nieuwe baan? Solliciteer!

Lag vroeger de focus op omvangrijke uitleglocaties voor woningbouw, nu verschuift de aandacht naar herontwikkeling en transformatie van de bestaande stad. De missie van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling is te zorgen voor een goed ingerichte ruimte in deze gemeente waar mensen zich thuis voelen om te wonen, te werken en te verblijven. De afdeling Stedelijke ontwikkeling wil met een slagvaardige en resultaatgerichte kernorganisatie ontwikkelingen initiëren en faciliteren.

Het team projecten en grondzaken bestaat uit projectmanagement, projectondersteuning, stedenbouw, planeconomie en grondzaken. Daarnaast vallen ruimtelijke ordening en milieu en wabo vergunningen onder de afdeling.
Je bent financieel specialist op het gebied van gebieds- en grondexploitaties en draagt daarbij zorg voor de brede financiële advisering, sturing en beheersing van gemeentelijke en particuliere projecten.
Hierbij kun je de adviezen per project in het grotere kader van de projectenportefeuille plaatsen. Je geeft advies over vormen van grondbeleid, samenwerkingsvormen, stuurt taxaties aan en toetst complexe business cases. Daarnaast beheer je de lopende grondexploitaties.

Je beschikt over ruime ervaring op het gebied van de risico’s bij gebiedsontwikkeling en monte carlo analyses, kostenverhaal (exploitatieplannen) en vastgoedberekeningen. Je adviseert de projectleider, waar het gaat om de ontwikkelstrategie in relatie tot de financiële haalbaarheid en de risico’s, en draagt bij aan onderhandelingen in particuliere projecten of bij PPS.

Je hebt uitgebreide kennis van het werkveld van gebiedsontwikkeling, planeconomie, vastgoed rekenen en in de rol van adviseur. Je bent analytisch sterk, bezit over goede communicatieve vaardigheden (mondeling, schriftelijk) en hebt oog voor tegenstrijdige belangen.

Functie eisen

• Jij hebt een voor de functie relevante afgeronde HBO of WO-opleiding (bijvoorbeeld in de richting van ruimtelijke ordening, planologie, economie of civiele techniek/bouwkunde);
• Jij hebt minimaal 10 jaar ervaring als planeconoom in gemeentelijke organisaties;
• Jij bent in het bezit van ruime ervaring op het gebied van grondexploitaties en vastgoedberekeningen;
• Jij beschikt over actuele kennis van wet- en regelgeving, waaronder in het bijzonder de Wro en het gemeentelijke kostenverhaal;
• Jij hebt ervaring met (samen)werken met marktpartijen en contractvorming processen;
• Jij beschikt over goede communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling.

Jij bent in staat om naast de financiële haalbaarheid actief met de projectmanager mee te denken over de ontwikkelstrategie. Daarnaast ben je erop gericht resultaten te bereiken. Je bent betrouwbaar en nauwkeurig, ook wanneer er onder druk moet worden gepresteerd. Je bent in staat alternatieven te bedenken en risico’s te formuleren en kan hier op een professionele manier met projectmanagers en externe partijen over communiceren. Je kunt de projectmanagers en de vastgoedjurist bijstaan in onderhandelingen zowel over grondprijzen als over kostenverhaal. Je bent klantgericht en in staat om en in een korte tijd de gestelde doelen te behalen.

Enthousiast over deze functie? Stuur je CV naar onderstaand e-mailadres of bel mij even voor meer info over hoe ik jou aan deze baan kan helpen!

recruiter van de vacature

Lois Engelschman

recruiter van de vacature

Lois Engelschman