Senior Medewerker Administratie

  • Category onderwijs-voortgezet onderwijs
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau mbo hbo
  • remoteId 9027952

Over de functie

Heb jij aandacht voor details en een nauwkeurige werkwijze?

Per 1-1-2018 ben ik op zoek naar een Senior Medewerker Administratie op een school in Noord-Holland. Dit betreft een functie voor een heel jaar van 0,8-1 fte.

Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden
- het bijhouden van één of enkele (geautomatiseerde) administraties (bijvoorbeeld wat betreft ziekte, verlof en/of reisdeclaraties) en aanleveren van relevante informatie.
- het samenstellen en bijhouden van informatiedossiers.
- het beheren van budgetten, opstellen (voortgangs- en uitputtings) overzichten;
- het bijhouden van planningen, het verzamelen van relevante gegevens en opstellen totaaloverzichten;
- het bewaken, signaleren en rapporteren over de voortgang van de werkzaamheden onder meer bij projecten en doet voorstellen tot aanpassingen;
- doet voorstellen ter verbetering van de geldende (interne) administratieve procedures.
- beslist over de doelmatigheid en het beheer van diverse administraties.

Verder heb jij een voortrekkersrol bij de digitalisering van de administratie en inkomende post en bij:
- het onderhouden van (telefonische) contacten met interne en externe instanties;
- het bijdragen aan het opstellen van beleidsnotities en managementrapportages ten behoeve van de bedrijfsvoering, financiën, beleidsontwikkeling;
Verantwoording wordt afgelegd aan de direct leidinggevende over de correctheid, juistheid en tijdigheid van de uitgevoerde werkzaamheden.

Contacten
- met debiteuren en crediteuren over betalingen en facturen
- met de schoolleiding om de dagelijkse werkzaamheden te kunnen plannen;
- met medewerkers om informatie over facturen en personeel administratieve zaken uit te wisselen;
- met leerlingen, docenten en derden over toepassing van regelingen om antwoord te kunnen geven op hun vragen.

Functie eisen

Kennis en vaardigheden
- vaktechnische kennis van management ondersteunende methoden en werkwijzen; - algemene kennis van Boekhoudkundige richtlijnen, technieken, systemen en procedures; - kennis van interne administratieve procedures en voorschriften; - theoretische en praktische kennis van de Nederlandse taal
- algemeen vaktechnische kennis van relevante wet en regelgeving oa. met betrekking tot bekostiging, lesgelden, tegemoetkoming schoolkosten etc.; - kennis van administratieve behandeling van specifieke groepen; - inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de organisatie.
- kennis van de volgende administratieve pakketten o.a. magister

Zie jij jezelf dit doen en heb jij de kennis en vaardigheden die hier benoemd zijn? Dan hoor ik graag van jou!

recruiter van de vacature

Valery de Groot

recruiter van de vacature

Valery de Groot