Stadsdeelregisseur

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9027723

Over de functie

Heb jij ervaring als adviseur of regisseur in de ruimtelijke sector? Dan hebben wij een mooie opdracht in regio Amsterdam voor jou!

De Stadsdeelregisseur voert regie op werkzaamheden in de openbare ruimte, omvangrijke en complexe bouwprojecten en evenementen, met als doel de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de (verkeers)veiligheid te waarborgen. De stadsdeelregisseur doet dit met oog voor de omgeving en in nauwe samenwerking met de collega's bij het stadsdeel en met het stedelijke Stadsregie. Hij heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de opdrachtgevers en uitvoerders van projecten en een directe escalatielijn met het stadsdeelbestuur. De stadsdeelregisseur wordt aangestuurd door de stedelijke Stadsregisseur.

Werkzaamheden:
• Zorgdragen voor het WIOR-proces binnen het stadsdeel voor zover het de bereikbaarheidscoördinatie en afstemming betreft.
• Verkrijgen van een goed overzicht van de programmering van werkzaamheden, evenementen en bouwprojecten vanuit het oogpunt van bereikbaarheid, in samenwerking met de Evenementencoördinator en met Vergunningverlening en Handhaving.
• Oplossen van knelpunten in de planning van werkzaamheden, evenementen en bouwprojecten vanuit het oogpunt van bereikbaarheid.
• Bewaken van het gehele proces van het juist toepassen van BLVC (bereikbaarheid, leefbaarheid, (verkeers)veiligheid en communicatie) -richtlijnen tijdens de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte en evenementen, binnen de stedelijke kaders.
• Het mede toetsen van programma's van het Stadsdeel- en het Stadsprogramma qua bereikbaarheid, het actueel houden van de informatie (bijvoorbeeld CORA).In het geval van conflicterende projectplanningen partijen op één lijn brengen en desnoods zelf een onafhankelijk standpunt innemen waar de projecten zich aan dienen te conformeren, in het belang van de bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid.
• Nauw overleg houden met de stedelijke stadsregisseur en de afdeling Stadsregie, waarbij de stadsregisseur als functionele escalatielijn optreedt.
• Fungeren als gesprekspartner/contactpersoon namens management en afdeling voor gemeentelijke organisaties en externe partners.
• Voorzitten van het stadsdeelvooroverleg van de Werkgroep Werk in Uitvoering (WWU) en vertegenwoordigen van het stadsdeel in de stedelijke WWU.

Functie eisen

• Je hebt 2 jaar aantoonbare ervaring als adviseur of regisseur in de ruimtelijke sector.
• Je hebt min 1 jaar kennis van en ervaring met het Amsterdamse Coördinatiestelsel (gewenst meer dan 5 jr.).
• Je beschikt minimaal over een HBO en/of academisch werk- en denkniveau.
• Je hebt het vermogen om te werken in een bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld (in bezit van goede bestuurlijke antenne).
• Je hebt het vermogen om te sturen en te beïnvloeden vanuit goed overzicht en een sterk ontwikkelde omgevingssensitiviteit.

recruiter van de vacature

Mai Pham

recruiter van de vacature

Mai Pham