Projectleider Woonfraude

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9027441

Over de functie

Ga aan de slag met de handhaving van illegale vormen van woninggebruik; het gebruik voor criminele activiteiten (hennepteelt, mensenhandel etc.) en het gebruik van woningen voor Airbnb. Interesse? Lees verder!

Deze grote gemeente in de regio van Amsterdam gaat nog meer werk maken van het bestrijden van fraude. Diverse afdelingen hebben te maken met adres gerelateerde fraudeherkenning en fraudebestrijding binnen de gemeente. Elk van de betrokken afdelingen worden in hun eigen vakgebied met fraude geconfronteerd en hebben daarbij hun eigen verantwoordelijkheden en juridische mogelijkheden en grenzen. Dit thema vergt duidelijk een afdeling-overstijgende aanpak.

De afdeling Veiligheid en Handhaving wil in dat kader activiteiten op adres gerelateerde fraudeherkenning en fraudebestrijding organisatorisch beter borgen, meer in te zetten op samenwerking over de afdelingen heen en opgaven verkennen op gebied van adres gerelateerde fraudeherkenning en fraudebestrijding. Hiervoor wordt een gedegen organisatie opgetuigd in de vorm van een projectorganisatie (met deelprojecten) met een overall projectleider, in eerste instantie binnen de afdeling Veiligheid en Handhaving, met het accent op handhaving van woonfraude. De deelprojecten zijn vooralsnog gericht op handhaving van illegale vormen van woninggebruik, waaronder het gebruik voor criminele activiteiten (hennepteelt, mensenhandel etc.). Op korte termijn wordt beleid opgesteld voor het gebruik van woningen voor Airbnb. Ook voor deze vorm van gebruik zal de handhaving daarvan als deelproject in de projectorganisatie worden opgenomen. De overall projectleider zal ook als “kwartiermaker” fungeren voor de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke fraudeherkenning en fraudebestrijding met als einddoel een stevige organisatie-eenheid met een gemeentelijke fraude-coördinator ten behoeve van een integrale aanpak van fraude.

Een bestuurlijke stuurgroep en ambtelijke projectgroep wordt ingericht.

De projectorganisatie werkt vanuit beleid op gebied van adres gerelateerde fraudeherkenning en fraudebestrijding. Uitvoering van vastgesteld beleid vindt plaats op basis van:
• gedegen projectvoorstellen per thema of rapportagevoorstel voor structurele activiteiten;
• gedegen stakeholdermanagement en bijbehorend relatiemanagement, in- en extern;
• monitoring op basis van vooraf vastgestelde kwaliteitscriteria.

Voor deze projectorganisatie zoeken wij een overall projectleider.

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor:
• het verder ontwikkelen van, sturing geven aan en algehele coördinatie en integrale afstemming van het project Woonfraude;
• het zorg dragen voor de implementatie van beleid en optimalisering bedrijfsprocessen;
• het samen met andere betrokken afdelingen verder ontwikkelen van de interne projectorganisatie en het realiseren van samenwerkingen met externe partners;
• het adviseren van management en bestuur;
• het monitoren van de output (resultaten en kwaliteit) en outcome (maatschappelijk effect, naleefgedrag, duurzaamheid);
• het aandragen van oplossingen, gericht op beïnvloeding van gedrag van burgers, bedrijven en instellingen;
• het verzorgen van management- en bestuurlijke rapportages;
• het zorg dragen voor de planning en agendering stuurgroep woonfraude (bestuurlijk) en projectgroep woonfraude (ambtelijk);
• het zelfstandig behandelen van complexe juridische handhavingsdossiers inclusief het afhandelen van de bezwaar en beroepszaken;
• coachen van medewerkers.

Functie eisen

• Je hebt minimaal een afgeronde Hbo-opleiding;
• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als projectmanager, opgedaan in de afgelopen 10 jaar;
• Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring op het gebied van woonfraude;
• Je hebt ervaring met het behandelen van complexe handhavingsdossiers;
• Aantoonbare werkervaring bij of voor een gemeentelijke organisatie is een pré.

Zou jij graag aan de slag gaan als Projectleider Woonfraude? Stuur je CV dan naar onderstaand e-mailadres!

recruiter van de vacature

Lois Engelschman

recruiter van de vacature

Lois Engelschman