Bouwrechtjurist

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region utrecht
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9027439

Over de functie

De aanleg van de nieuwe tramlijn in het midden van het land is een project (> € 400 mln.) dat onder de gezamenlijke aansturing van de gemeente en provincie wordt gerealiseerd. Beide partijen hebben een gezamenlijke, integrale projectorganisatie ingericht, die verantwoordelijk is voor het managen van dit project. Begin 2015 zijn de twee belangrijkste overeenkomsten getekend met de bouwende partij voor de Traminfrastructuur en met de leverende partij voor de Tramvoertuigen. De overeenkomst Traminfrastructuur is een UAV-GC 2005 contract waarbij de opdrachtnemer zowel verantwoordelijk is voor engineering en uitvoering als voor het testbedrijf.

Binnen het project van deze in aanleg zijnde tramlijn heeft het team Bedrijfsvoering & Contractering de opdracht om de inhoudelijke teams Traminfrastructuur, Trammaterieel en Voorbereiding op Exploitatie en Beheer (VEB) te faciliteren op bedrijfskundig, bedrijfseconomisch en juridisch vlak (bedrijfsvoering in de volle breedte). Daarnaast draagt het team zorg voor de algemene advisering van de projectdirectie en de ontwikkeling van instrumenten om de sturing, beheersing en verantwoording adequaat te laten verlopen.

Vanuit het team Bedrijfsvoering & Contractering, waarin circa 13 professionals actief samenwerken, word je ingezet bij het team Traminfrastructuur. Je bent een proactieve bouwrechtjurist met bij voorkeur ervaring in projecten in de rail-/traminfrastructuur en je beschikt over kennis en ervaring met UAV-GC 2005 en systeemgerichte contractbeheersing (SCB). Daarnaast beschik je over goed ontwikkelde schriftelijke vaardigheden en bij voorkeur ook over ervaring met onderhandelingstrajecten. Je adviseert met name in de fases afronden bouwen en testbedrijf van de Uithoflijn. Je legt verantwoording af aan de manager Traminfrastructuur (direct) en manager Bedrijfsvoering en Contractering (indirect).

Als bouwrechtjurist ben je (niet uitputtend) verantwoordelijk voor:
1. Uitvoeren van taken met betrekking tot juridisch contractbeheer zoals:
• Toetsen Voorstellen Tot Wijziging (VTW’s) door deze te beoordelen aan de contractuele kaders;
• Voeren en vastleggen van overleggen op juridisch vlak;
• Bewaken en analyseren van en adviseren over complexe contractdossiers;
• Documenteren en onderhouden van complexe dossiers;
• Ontwikkelen van juridische standpunten ten aanzien van lopende contracten en deze vastleggen;
• Opstellen/toetsen van uitgaande correspondentie;
• Voorbereiden/voeren van onderhandelingen in voorkomende gevallen;
2. Gevraagd en ongevraagd adviseren over juridische vraagstukken binnen het team Traminfrastructuur

Functie eisen

Om voor de functie van bouwrechtjurist in aanmerking te komen dien je te voldoen aan de volgende eisen:
• Je beschikt over een afgeronde universitaire rechtenopleiding;
• Je hebt aantoonbare werkervaring als jurist binnen bouwprojecten, opgedaan in de afgelopen 5 jaar en aantoonbare werkervaring als jurist met het werken binnen multidisciplinaire technische projecten, opgedaan in de afgelopen 10 jaar;
• Je hebt werkervaring met UAV-GC 2005 en systeemgerichte contractbeheersing;
• Je hebt werkervaring in het aanbestedingsrecht en bij voorkeur heb je ook juridische ervaring opgedaan in railprojecten;
• Voor een goede invulling van de functie is het daarnaast belangrijk dat je oplossingsgericht denkt en analytisch bent ingesteld. Je bent gericht op samenwerking en hebt een coachende stijl van werken.

recruiter van de vacature

Steven Stokkers

recruiter van de vacature

Steven Stokkers