Beleidsadviseur Onderwijs

  • Category sociaal domein
  • Region utrecht
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9027353

Over de functie

• Het signaleren van ontwikkelingen in de samenleving en deze vertalen in doelstellingen van nieuw dan wel bijgesteld beleid;
• Het samen met andere adviseurs interactief ontwikkelen van beleid in termen van de planmatige inzet van activiteiten en middelen om doelstellingen te realiseren;
• Het adviseren van het management, bestuur (het college) en het opstellen van college- en raadsvoorstellen;
• Het implementeren van beleid door contact te onderhouden met uitvoeringsorganisaties en met hen (resultaat)afspraken te maken;
• Het enthousiast uitdragen van het beleid en medewerkers en leidinggevenden hierin meenemen;
• Adviseren van het management en bestuurders op deze thema’s.
• Het leveren van een bijdrage aan ontwikkeling voor- en vroegschoolse educatie. Hierbij is er een raakvlak met voorzieningen voor kinderen en jongeren met een migratie-achtergrond;
• Het leveren van een bijdrage aan het algemeen onderwijsbeleid; het in overleg met andere beleidsadviseurs opstellen en uitvoeren van de onderwijsagenda voor de komende jaren.
• Het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van het beleid ten aanzien van peuterspeelzalen en kinderopvangvoorzieningen.
• Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van Integrale Kind Centra.

Functie eisen

• Je hebt een opleiding op minimaal HBO niveau;
• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met beleidswerk op het gebied van sociaal beleid;
• Je hebt ervaring met projectmanagement;
• Je hebt strategisch inzicht, analytisch denkvermogen en financieel inzicht;
• Je bent enthousiast en in staat om in samenwerking met anderen beleid op te stellen en uit te voeren;
• Je beschikt over goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden;
• Je bent resultaat- en klantgericht;
• Je bent flexibel: je kunt slecht nee horen maar het wel verkopen;
• Je bent niet bang om op strepen of tenen te gaan staan.

recruiter van de vacature

Anouk van Rooijen

recruiter van de vacature

Anouk van Rooijen