Junior Projectleider Digitaal en Zaakgericht Werken

  • Category ict
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9027306

Over de functie

Samen met ca. 100 collega's ben jij binnen de afdeling verantwoordelijk voor o.a. beleid, architectuur, privacy & security, bestaat de organisatie uit een aantal clusters, daarnaast de CIO Office. Deze clusters zijn verantwoordelijk voor o.a. service desk, procesmanagement, functioneel beheer, technisch beheer, contract en leveranciersmanagement en IT projecten.
In de komende 2 jaar zal de IV organisatie verantwoordelijk zijn voor het door ontwikkelen van de gemeentelijke informatievoorziening. Dit proces kenmerkt zich door verandering en vernieuwing op alle onderdelen en in alle werkzaamheden.
Zij zijn in de afrondende fase van de aanbesteding van een nieuw zaaksysteem met geïntegreerd documentmanagementsysteem (ZS+DMS). Hiermee worden de bestaande systemen Verseon Suite en Exxellence Suite gefaseerd vervangen door een nieuw product. Na een Proof of Concept door de aanbieder van het nieuwe ZS+DMS in kwartaal 1 van 2018 dient deze implementatie en uitfasering in 2018 plaats te vinden.
Naast de aanschaf en implementatie van het nieuwe ZS+DMS is de organisastie vol in beweging. Er spelen diverse andere programma’s en projecten die verdere ontwikkeling van de ICT / IV-functie binnen de gemeente beogen. Het betreft hier de programma’s Business Intelligence, Digitale Werkplek 2020, Upgrade van basisplatformen en (het opzetten van een) Roadmap Applicaties.

Jij richt je op:

1) Er wordt een nieuw ZS+DMS aangeschaft. De junior projectleider draagt actief bij aan de dagelijkse coördinatie en werkzaamheden voor de implementatie van dit nieuwe systeem en de migratie en uitfasering van de oude systemen.

De junior projectleider werkt onder en in nauwe samenspraak met de programmamanager. Hij ondersteunt de programmamanager bij zijn / haar programma. Hij / zij is een doener en in staat op te gaan in de teams die het werk moeten verrichten en hier als meewerkend voorman / voorvrouw een trekkersrol te vervullen. De projectleider functioneert daarmee vooral op dagelijks operationeel niveau en is in staat tactische issues tijdig te signaleren en voor te leggen aan de programmamanager. De projectleider is in staat zich snel in te vreten in de brede en complexe materie, is pragmatisch ingesteld en ‘gets-things-done’.

Jouw taken zijn:
1. Het ondersteunen van de programmamanager in al zijn / haar taken;
2. Het coördineren van dagelijkse projectwerkzaamheden;
3. Het inhoudelijk meewerken aan projectdeliverables.

De resultaten zijn:
1. Faseplanningen
2. Projectdeliverables

Functie eisen

Jij bent:

- een resultaatgerichte teamplayer met goede communicatieve en sociale vaardigheden.
- in het bezit van een afgeronde HBO op ICT/bedrijfskundig vlak (bij voorkeur Bedrijfskundige Informatica)
- in staat processen snel te analyseren en met gerichte oplossingen / adviezen ter verbetering te komen
- in het bezit van ervaring in een vergelijkbare functie in het gemeentelijk domein
- kennis van / ervaring met (data-)migraties tussen ZS+DMS-oplossingen is een pré
- kennis van / ervaring met ITSM / Service Management Tooling is een pré

recruiter van de vacature

Katja Bobyleva

recruiter van de vacature

Katja Bobyleva