Medewerker Vergunningen

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau mbo hbo
  • remoteId 9027130

Over de functie

Toe aan een uitdagende juridische functie bij een grote organisatie in de regio van Amsterdam? Je hoeft géén jarenlange ervaring te hebben en kunt binnenkort al aan de slag!

De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving heeft als doel de belangen van oppervlaktewater en waterkeringen, grondwater, afvalwater en drinkwater optimaal te beschermen. Vergunningverlening verleent vergunningen op basis van de Verordening op het Binnenwater in Amsterdam, de Waterwet, verschillende nautische verordeningen en verkeersbesluiten. De klanten zijn gemeenten, projectontwikkelaars, bedrijven, burgers en Waternet zelf.

Binnen het team vergunningen zijn wij op zoek naar een vergunningverlener voor de Amsterdamse nautische vergunningen.

Als medewerker vergunningen houdt je je vooral bezig met de procedurele en inhoudelijke afhandeling van vergunningaanvragen. Je draagt zorg voor de inhoudelijke juridische advisering in het proces van aanvragen voor vergunningen, vanaf het in behandeling nemen van de aanvraag tot en met het besluit. Je voert vooroverleg met bedrijven en particulieren, inventariseert de situatie en adviseert de klant. Daarbij ben je zelf verantwoordelijk voor het beoordelen van de aanvraag en het uiteindelijk toekennen dan wel afwijzen van de vergunning. Dit doe je zelfstandig of in samenwerking met je collega's. De vergunningen hebben betrekking op exploitatie van passagiersvaartuigen, ligplaatsen voor woonboten en objecten in het water.

Functie eisen

• Je bent in het bezit van een erkend HBO of MBO plus diploma;
• Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar;
• Je beschikt over kennis van de Algemene Wet Bestuursrecht.

recruiter van de vacature

Lois Engelschman

recruiter van de vacature

Lois Engelschman