Adviseur Grondzaken

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region utrecht
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9027083

Over de functie

Deze overheidsorganisatie levert een waardevolle bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur, deze organisatie speelt slagvaardig in op de ontwikkelingen in de samenleving. Innovatie is daarom een continue factor binnen deze organisatie. De focus ligt op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren. De organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan de ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Binnen het team Grondzaken (onderdeel van het domein Leefomgeving) zijn de taken belegd rond de aan- en verkoop van onroerend goed die een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de doelen van de organisatie. Hierbij is het team enerzijds verantwoordelijk voor de advisering rond grond relateerde vraagstukken en het bewaken van de financiële, juridische en bestuurlijke kaders en anderzijds voor het proces van aan- en verkoop van onroerend goed in het gebied. Waar nodig wordt er gezorgd voor het tijdelijk beheer van het onroerend goed. Het team grondzaken werkt in opdracht van verschillende opdrachtnemers, waaronder programmabureaus.

De functie
Een belangrijk deel van je taken voer je uit in opdracht van één van de programmabureaus. Binnen het programmabureau ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de opgave op het gebied van grondverwerving en de verkoop van gebouwen in het kader van de Agenda Vitaal Platteland.

Als senior adviseur grondaankoop ben je bezig met de verwerving en vervreemding van onroerende zaken in het landelijk en stedelijk gebied. Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:
Je coördineert de uitvoering van de grondopgave, wat wil zeggen: je houdt inzicht en overzicht over de stand van zaken en rapporteert daar periodiek over, je adviseert de manager projecten op tactisch niveau over de uitvoering, je coördineert de samenwerking op inhoud en proces met opdrachtgever, je geeft invulling aan de realisatiestrategie in diverse gebieden en je coördineert de werkzaamheden op het gebied van grondzaken binnen de gebiedscoöperatie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de advisering aan de projectleider/opdrachtgever rond grond relateerde vraagstukken en voor het bewaken van de financiële, juridische en bestuurlijke kaders. Er wordt van je verwacht dat je oog hebt voor de opgaven in het gebied en dat je zaken daar waar relevant met elkaar in verband brengt. Binnen deze functie zal je zelfstandig opdrachten aan externe bureaus geven voor het uitvoeren van taxaties ten behoeve van de aan- en verkopen, voer je zelfstandig onderhandelingen (aan de keukentafel) en zorg je voor de juridische en financiële afwikkeling van de dossiers. In verband met je werkzaamheden onderhoudt je contact met overheden, particulieren, bedrijven, notarissen en natuurlijk met vele collega's rondom het thema grond. Tot slot zal je door het inbrengen van jouw kennis en ideeën voor verbetering bijdragen aan het verder opbouwen van het team grondzaken van de organisatie.

Functie eisen

Voor deze functie is het van belang dat je voldoet aan onderstaande punten:
• Minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van vastgoed en grondzaken;
• 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van onroerend goed bij voorkeur in het landelijk gebied;
• Aantoonbare kennis van het verwerven van vastgoed op onteigeningsbasis en/of andere bestuursrechtelijke schadevergoedingen (planschade/nadeelcompensatie);
• Werkervaring bij een gemeente, provincie of waterschap op het gebied van vastgoed of grondzaken.

recruiter van de vacature

Steven Stokkers

recruiter van de vacature

Steven Stokkers