Werkvoorbereider ontwerper civiele techniek

  • Category bouw en civiel
  • Region overijssel
  • opleidingsniveau mbo
  • remoteId 9026891

Over de functie

Binnen jouw afdeling wordt gericht op de realisatie van (ruimtelijke) projecten. Dit vereist projectmatig werken waarbij afstemming, samenwerking en vanuit de context denken belangrijke elementen zijn. Een onderdeel van de realisatie in het projectmatig werken is de werkvoorbereiding. Het team van werkvoorbereiders vertaalt het ruimtelijke plan van de stedenbouwkundig ontwerper in een technisch maakbaar plan en stelt hiervoor een uitvoeringscontract op dat wordt aanbesteed. Binnen het team werkvoorbereiding zijn de taken hiervan verdeeld. Voor een aantal van deze werkzaamheden wordt gezocht naar een nieuwe collega. Deze nieuwe collega zal de volgende rollen op zich nemen:

De rol van tekenaar:
In de rol van tekenaar worden bepaalde ontwerpen en situaties verder uitgewerkt en gedetaileerd. De tekenaar legt situaties vast op tekening-bestekstekeningen, verzorgt maatvoering, tekent bebordingsplannen uit, omleidingroutes enz. De rol van tekenaar is minder complex dan die van technisch ontwerper en vraagt om goede toolkennis en om een zeker basisniveau voor wat betreft vakkennis.

De rol van technisch ontwerper:
Het maken van een technische ontwerp vraagt veel afstemming. Het stedenbouwkundig ontwerp wordt technisch vertaald. De technisch ontwerper integreert alle ruimtelijke aspecten. Denk hierbij aan ondergrondse infra (kabels, leidingen, riolering enz), bovengrondse infra, VRI´s, OV, straatmeubilair, groen, bereikbaarheid enz. In deze rol wordt veel samengewerkt met de diverse adviseurs binnen EC en de stedenbouwkundig ontwerper. De rol van technische ontwerper vraagt om veel creativiteit, veel inhoudelijke kennis, flexibiliteit, overzicht en inlevingsvermogen.

De rol van bestekschrijver- contractopsteller:
De bestekschrijver vertaalt het uitvoeringsontwerp naar een bestek. Een bestek is een contractstuk op basis waarvan een aannemer inschrijft en prijs bepaalt. Voor bestekken hanteren we de RAW systematiek. Het schrijven van een bestek vergt een hoge mate van zorgvuldigheid, bewuste afweging en afstemming bij het opstellen en beschrijven van de posten en bepalen van de hoeveelheden.
Tijdens het aanbestedingsproces verzorgt de werkvoorbereider de nota van inlichting en controleert de inschrijfstaat van de inschrijver op fouten en afwijkingen.
Bij het opstellen van de contracten en bestekken heeft de werkvoorbereider veel afstemming met de contractadviseurs en de directievoerder.

Functie eisen

Om voor de functie in aanmerking te komen voldoe je aan de volgende functie-eisen:
- Afgeronde opleiding MBO civiele techniek
- Minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar als werkvoorbereider / civieltechnisch ontwerper

recruiter van de vacature

Babeth Hollander

recruiter van de vacature

Babeth Hollander