Programmaregisseur Gebiedsontwikkeling

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region zuid-holland
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9026809

Over de functie

Binnen het programmateam ben je de rechterhand van de programma-manager en geven jullie samen met de andere leden uitvoering aan onderstaande doelen. De taakverdeling wordt daarbij bepaald op basis van ieders talenten en ambities. Als programmaregisseur/procesmanager zal je in ieder geval een rol hebben in het initiëren, begeleiden en stimuleren van kansrijke initiatieven en de doorontwikkeling van de ontwikkelstrategie.
De opgave voor het programma Gebiedsontwikkeling is als volgt en gedefinieerd:
1. Het initiëren, begeleiden en stimuleren van kansrijke initiatieven, het concretiseren van goede ideeën en het verzilveren van kansen om te komen tot concrete projecten/ business cases.
2. Het vergroten van de impact van de investeringen op de kwaliteit van de wijken door sturing op samenhang tussen nieuwe en bestaande gebiedsontwikkelingen en het opstellen van een stedelijke programmering.
3. Het opstellen van een opgave-afhankelijke ontwikkelstrategie voor een vraaggerichte benadering met een helder handelingskader voor gebiedsontwikkelingsprojecten en het begeleiden van de vertaling daarvan naar een concrete strategie voor de gebiedsontwikkelingsprojecten
4. Het zorgen voor daadkrachtige besluitvorming rondom gebiedsontwikkelvraagstukken door het organiseren van een helder besluitvormingsproces.
5. Het versnellen van de investeringen in de bestaande ontwikkellocaties.
6. Het uitbouwen en onderhouden van het relatie-netwerk en het vervullen van de accounthoudersrol richting marktpartijen.
7. Het verbinden van :
- initiatieven en partijen;
- stedelijke programmering en gebiedsprogrammering;
- verschillende beleidsvelden in de gemeente Delft;
- de gemeente Delft en haar partners.
8. Het gezamenlijk werken aan innovatieve aanpakken door samenwerking met kennisplatforms en kennisinstellingen.

Functie eisen

o Een relevante academische opleiding;
o Minimaal twee (2) jaar aantoonbare ervaring als procesmanager gebiedsontwikkeling;
o Minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring bij de overheid.

Competenties:
o Je kunt goed samenwerken en bent een teamspeler;
o Je beschikt over goede procesvaardigheden en kunt goed schakelen tussen belangen van verschillende partners;
o Je bent een ondernemer die met creatieve oplossingen kan komen;
o Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
o Je bent resultaatgericht en een stevige gesprekspartner met overtuigingskracht;
o Je hebt goede communicatieve vaardigheden;
o Je hebt goede onderhandelingsvaardigheden.

Wij bieden:
• Diverse opdrachten binnen jouw vakgebied;
• Het professionele netwerk van Maandag;
• Een salaris conform gemeentelijke salarisschalen;
• Volledige reiskosten vergoeding op basis van €0,19 netto per kilometer. Beschik jij niet over een eigen auto? Geen probleem! Een lease auto behoort tot de mogelijkheden;
• Mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelingen. Daarvoor zijn er diverse cursussen en trainingen te volgen via onze Maandag Academy;
• Persoonlijke begeleiding vanuit de accountmanager en recruiter van de Maandag vestiging waar jij voor aan het werk bent;
• Een pensioenregeling, vakantiedagen en vakantiegeld.

Ben jij benieuwd naar deze vacature? Neem dan contact met mij op via veronika.skorobagatova@maandag.nl of 06-83808685, ik vertel je graag meer!

recruiter van de vacature

Veronika Skorobagatova

recruiter van de vacature

Veronika Skorobagatova