Projectleider Ouderportaal

  • Category ict
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9026606

Over de functie

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD bestaat uit ca. 400 enthousiaste medewerkers in diverse disciplines zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten en (dokters)assistenten en heeft als doel: het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen en jongeren.
Per 2015 is de Jeugdgezondheidsorganisatie als gevolg van de transitie Jeugd gewijzigd. Binnen deze gemeente maakt de Jeugdgezondheidszorg deel uit van de Ouder- en Kindteams; hier werken 23 organisaties, verdeeld over 27 teams, samen op scholen en in de wijk  In de regio zijn er diverse locaties voor  Jeugdgezondheidszorg, deze zijn gelieerd aan de Sociale Teams van de diverse gemeenten in de regio.
Elke locatie voor JGZ  in de regio is een laagdrempelig en outreachend centrum rond opvoeden,  opgroeien en preventieve gezondheidszorg voor alle ouders en kinderen.  De uitvoerende taken vinden plaats vanuit 35 verspreide locaties. Functioneel applicatiebeheer is een onderdeel van het bedrijfsbureau, dit team  is gevestigd op de hoofdvestiging  van de GGD Amsterdam.

De belangrijkste applicatie binnen JGZ is Kidos, het DD JGZ (Digitaal Dossier JGZ). In dit systeem staan de dossiers van alle kinderen van 0-18 jaar, wonend/schoolgaand in de regio. JGZ beschikt over een ouderportaal waarin ouders de ontwikkeling van hun kind kunnen volgen. Deze informatie wordt ontsloten vanuit Kidos. Binnenkort wordt het ouderportaal uitgebreid met nieuwe functionaliteiten (registratie van gezag van ouders en herplannen van contactmomenten), deze moeten geïmplementeerd worden in  de applicatie en in de processen van JGZ.

Werkzaamheden De projectleider Ouderportaal moet deze implementatie vormgeven.  Van het maken van het implementatieplan tot  het implementeren, inclusief externe communicatie.

Functie eisen

Je bent in het bezit van:
- HBO werk- en denkniveau
- Kennis van en ervaring met logistieke- of planprocessen binnen een productieplanning omgeving
- In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met procesoptimalisatie en het inbedden van veranderingen
- In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 digitaliseringsprojecten uitgevoerd
- Kennis van en ervaring met inhoudelijke zorgprocessen en het digitaal dossier binnen de gezondheidszorg
- Ervaring binnen een gemeentelijke organisatie

recruiter van de vacature

Katja Bobyleva

recruiter van de vacature

Katja Bobyleva