Juridisch Planologisch Medewerker

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9026347

Over de functie

Bestemmingsplannen --> Houden die jou altijd bezig? Solliciteer dan direct als Juridisch Planologisch Medewerker!

In de functie van juridisch planologisch medewerker werk je in het hart van de ruimtelijke ordening van regio Amsterdam. Je hebt een belangrijke rol bij strategisch adviseren van projectleiders en het opstellen van bestemmingsplannen bij transformatieopgaven, nieuwbouw en wijziging van gebruik van gronden en panden. Ook het voeren van bezwaar en beroep namens de gemeente behoort tot de werkzaamheden. Inhoudelijk betreffen de werkzaamheden complexe ruimtelijke opgaven waarvoor een goed analytisch vermogen en een flexibele instelling noodzakelijk is. Daarnaast is een goede communicatie met collega's, opdrachtgevers en bestuur zowel in woord als in schrift van groot belang.

Werkzaamheden:
• Je functioneert als projectleider voor het opstellen van bestemmingsplannen voor ontwikkellocaties en zorg je voor actuele bestemmingsplannen;
• Je stelt planregels en toelichting op en verzorgt overleg en beantwoording ex 3.1.1. Bro;
• Je stelt college- en raadsvoordrachten op voor de vaststelling van bestemmingsplannen en besluiten vaststelling hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder.

Functie eisen

• WO opleiding rechtsgeleerdheid of vergelijkbaar;
• Je kunt zelfstandig planregels opstellen, redigeren en bestemmingsplannen toelichten;
• Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 8 jaar als juridisch planologisch projectleider bestemmingsplannen binnen grote ontwikkellocaties en actualisaties in stedelijke gebieden en in landelijk gebied inclusief advisering aan het bestuur;
• Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare kennis opgedaan van de Wro, Wabo en Awb en kennis van gemeentelijke verordeningen.

Bij voorkeur beschik je over:
• Inzicht in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en politieke bestuurlijke verhoudingen; In staat om het brede spectrum van het (juridisch) ruimtelijke domein te overzien en hierover te adviseren aan organisatie en bestuur;
• Ervaring met de vertegenwoordiging van de gemeente in bezwaar en beroep;
• Het zelfstandig kunnen opstellen en/of begeleiden van ruimtelijke onderbouwingen voor complexe ruimtelijke initiatieven;;
• Bekend met projectmatig werken;
• Ervaring met participatieprocessen bij ruimtelijke planvorming.

recruiter van de vacature

Lois Engelschman

recruiter van de vacature

Lois Engelschman