Juridisch Planologisch Medewerker

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9026347

Over de functie

Bestemmingsplannen --> Houden die jou altijd bezig? Solliciteer dan direct als Juridisch Planologisch Medewerker!

In de functie van juridisch planologisch medewerker werk je in het hart van de ruimtelijke ordening van regio Amsterdam. Je hebt een belangrijke rol bij strategisch adviseren van projectleiders en het opstellen bestemmingsplannen bij transformatieopgaven, nieuwbouw en wijziging van gebruik van gronden en panden. Ook het voeren van bezwaar en beroep namens de gemeente behoort tot de werkzaamheden. Inhoudelijk betreffen de werkzaamheden complexe ruimtelijke opgaven waarvoor een goed analytisch vermogen en een flexibele instelling noodzakelijk is. Daarnaast is een goede communicatie met collega's, opdrachtgevers en bestuur zowel in woord als in schrift van groot belang.

Werkzaamheden:
• Adviseert bestuur en projectorganisatie zowel mondeling als schriftelijk over de inzet, het type, de inhoud en interpretatie van juridisch planologische instrumenten en de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke wetgeving.
• Projectleider voor het zelfstandig opstellen en/of het begeleiden van bestemmingsplannen voor complexe (ontwikkel)locaties en actualisaties. Biedt oplossingen voor juridische aspecten van complexe ruimtelijke vraagstukken;
• Redigeert planregels en onderdelen van de toelichting van bestemmingsplannen;
• Draagt zorgt voor het zorgvuldig doorlopen van de wettelijke en bestuurlijke procedures;
• Werkt projectmatig, stelt offertes en planningen op en bewaakt deze, alsmede beschikbare budgetten.

Functie eisen

• Een erkende HBO juridisch, planologisch of sociale geografie diploma;
• 4 jaar aantoonbare werkervaring (opgedaan in de afgelopen 8 jaar) als juridisch planologisch medewerker en/of in soortgelijke functie in of bij gemeentelijke organisaties;
• 5,5 jaar aantoonbare werkervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) op het gebied van:
o Analyse en advisering met betrekking tot reguliere en complexe ruimtelijke vraagstukken.
o Waarvan minimaal 1 jaar in stedelijk gebied.
• 3 jaar werkervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) op het gebied van:
o Milieuzonering en geluid;
o En met flexibele bestemmingsplannen.
• Ervaring met en inzicht in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en politieke bestuurlijke verhoudingen (omschrijf en motiveer dit in maximaal 1 A4)

recruiter van de vacature

Lois Engelschman

recruiter van de vacature

Lois Engelschman