Juridisch Planologisch Adviseur

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region zuid-holland
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9025871

Over de functie

Het domein Stadsontwikkeling waar jij werkzaam bent houdt zich bezig met het vormgeven aan de strategische visie en centrale ambities voor de stad. Zij voeren regie op de ruimtelijke en economische ontwikkeling. Dit doen ze door het ontwikkelen van (strategisch) beleid, door het maken van ruimtelijke uitvoeringsplannen, door het voeren van grondbeleid en door het realiseren van ruimtelijk-fysieke projecten. Het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid Stedelijk beleid is verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling. Binnen dit team werken de vakdisciplines Wonen, Milieubeleid, Verkeer, Stedenbouw en Landschap, Planologie en Plan juridische Zaken. Tevens verzorgt dit team voor de vertaling van strategisch beleid in ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, structuurplannen, stedenbouwkundige plannen, gebiedsvisies).

Jouw uitdaging: De planjuristen binnen het team vertalen strategisch beleid in ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen of visies, voor de stad. Daarnaast behandelen planjuristen concrete bouwplannen van burgers en bedrijven die afwijken van het bestemmingsplan. Om het werk op een passende wijze uit te kunnen voeren werk je nauw samen met de andere vakdisciplines in het team alsmede de Wabo regisseurs van de afdeling Vergunning en Handhaving.

Jouw taken / opdracht:
• Je zorgt ervoor dat beleid op het gebied van ruimtelijke ordening effectief wordt door vertaald. Daarvoor volg je ontwikkelingen nauwgezet en adviseer je het management en het bestuur adequaat over mogelijke politieke, maatschappelijke en juridische complicaties .
• Daarnaast is het aan jou om ruimtelijke procedures inhoudelijk en procesmatig te begeleiden. Je hebt een sterk ondersteunende rol bij de realisatie van plannen. Al in een vroeg stadium beoordeel je plannen op juridisch-planologische haalbaarheid. Daarvoor adviseer je belanghebbenden bij een project - van bewoners tot projectontwikkelaars - over publiekrechtelijke aspecten zoals omgevingsvergunningen en geluidshinder. Met jouw kennis van zaken én met creativiteit zoek je openingen om plannen binnen de regelgeving mogelijk te maken.

Als gemeente hebben we een sterk faciliterende rol en gaan we innovatie niet uit de weg. Hoe integreer je bijvoorbeeld een nieuwe ontwikkeling als co-creatie of als opgaven gestuurd werken in de bestaande juridische procedures? Je bent dus niet alleen beleidsmatig bezig, je activiteiten hebben ook een heel praktische insteek: van het fungeren als aanspreekpunt voor bewoners tot en met het organiseren van informatiebijeenkomsten. Hier krijg je alle ruimte om op een creatieve manier je stempel te drukken op het ruimtelijk beeld van de stad! In deze functie ga je actief aan de slag met: Het ontwikkelen van beleid en adviseren op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling met het accent op juridisch-planologische aspecten: onderzoek verrichten en ontwikkelingen evalueren, deze vertalen in voorstellen en notities en adviseren van management en bestuur. Het zorgdragen voor de (beleids)uitvoering op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling met het accent op juridisch-bestuurlijke aspecten: organiseren en coördineren van activiteiten, uitwerken van beleid in verordeningen etc., bestuurlijke besluitvorming organiseren en bijeenkomsten organiseren. Adviseren over en ondersteunen bij de implementatie, interpretatie en toepassing van wet- en regelgeving (adviseren bij het opstellen van beschikkingen, juridische plannen opstellen, beleidsnotities toetsen, gegevens analyseren en inventariseren, behandelen van dossiers en bezwaar- en beroepsschriften en vertegenwoordigen van de gemeente bij gerechtelijke instanties).

Doelstelling van de opdracht: Je bent verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling (onder andere vanuit de nieuwe Omgevingswet) en de realisatie van ruimtelijke projecten.

Functie eisen

• HBO+ (Juridische richting)
• Teamspeler • Bestuurlijke sensitiviteit
• Communicatieve vaardigheden
• Aantoonbare actuele kennis van ruimtelijke ordening, omgevingsrecht en aanpalende vakgebieden • Aantoonbare ervaring met soortgelijke opdrachten, meerdere jaren ervaring als planjurist.

Wat biedt Maandag® jou?
• Vanuit een dienstverband bij Maandag® kun je diverse opdrachten vervullen. Een opdracht voor de lange termijn behoort ook tot de mogelijkheden
• Wij bieden een marktconform salaris volgens cao CAR UWO. Je wordt ingeschaald op basis van opleiding en ervaring.
• Wij vergoeden alle reiskosten op basis van €0,19 per kilometer. Een leaseauto behoort ook tot de mogelijkheden.
• Samen met de Maandag® Academy werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en volg je diverse cursussen en trainingen.
• Gedurende je opdracht word je begeleid door je Accountmanager en Recruiter.
• Uiteraard horen pensioenregeling, vakantiedagen en vakantiegeld ook tot de voorwaarden.

recruiter van de vacature

Leonique Laureij

recruiter van de vacature

Leonique Laureij