Leerkracht groep 4 en 5 in Hilversum

  • Category onderwijs-primair onderwijs
  • Region utrecht
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9025616

Over de functie

Voor een basisschool in Hilversum zoeken wij een leerkracht die graag wil starten in de middenbouw. Vanwege een zwangerschapsverlof is er vervanging nodig per december voor 0,63 FTE. Jouw werkdagen zijn dan de woensdag, donderdag en vrijdag.

Dit schooljaar bezoeken bijna 300 leerlingen de school - verdeeld over 12 groepen - en dit aantal is groeiende. Opvallend aan de school zijn de goede sfeer en de prettige oudercontacten. Naast de aandacht voor de reguliere vakgebieden profileert de school zich op het gebied van Kunst en cultuur, Engels in de groepen 1 t/m 8 en Techniek. De school is een open christelijke school.

Schoolontwikkeling
In schooljaar 2017-2018 ligt de focus van de school op de kwaliteit van het onderwijs. We gaan door met het beter vorm geven aan de instructie. We volgen daartoe ook een teamscholing ‘Coöperatief werken’. Verder is er veel aandacht voor de Zorg voor alle leerlingen en de Sociaal Emotionele Ontwikkeling. Twee nieuwe methodes worden ingevoerd. De nascholing voor de onderbouw leerkrachten krijgt een vervolg. De certificering als partnerschool van de opleiding de Marnixacademie wordt hernieuwd.

Samengevat:
- In schooljaar 2017-2018 maken we een keuze voor een nieuwe leesmethode voor groep 3.
- De zorg voor kinderen die ‘iets meer’ aan kunnen, krijgt duidelijk vorm door het werken met een ondersteuningsgroep.
- De onderbouw gaat via lesson study aan de slag om de kwaliteit van het aanbod verder te verhogen
- De nieuwe methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling “Kwink” wordt ingevoerd in alle groepen. We starten met een nieuwe methode voor Begrijpend Lezen.
- Passend onderwijs is een onderwerp dat regelmatig aan de orde komt: onder andere het Handelingsgericht werken, het geven van een activerende instructie en het werken met groepsplannen, in relatie met de te behalen resultaten.

Functie eisen

Wij zoeken professionals die:
- ‘Stevig’ zijn
- Ervaring hebben - en kunnen omgaan - met verschillen en m.b.v. groepsplannen hier gerichte actie op kunnen ondernemen
- Oog hebben voor het pedagogisch klimaat.
- Actief betrokken (willen) zijn bij de school en het beleid
- Kunnen werken met een digitaal schoolbord
- Hard werken geen bezwaar vinden
- Teamspelers, die regelmatig (sociaal) contact met de andere teamleden belangrijk vinden

recruiter van de vacature

Eline Wienen

recruiter van de vacature

Eline Wienen