Praktijkverpleegkundige

  • Category zorg-zorg overig
  • Region flevoland
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9025347

Over de functie

Een boeiende, veelzijdige functie binnen een vernieuwende, groeiende organisatie. Mogelijkheden om binnen vastgestelde kaders zelf optimale invulling te geven aan de taakuitvoering!

Je levert een bijdrage aan het verbeteren en/of in stand houden van de kwaliteit van het verpleegkundig en verzorgend handelen. Je werkt als expert en regisseur bij specialistische verpleegkundige zorg zoals wond-, decubituszorg en stemt daarbij af met de betrokken huisarts. Je voert verpleegtechnische handelingen uit, vooral als coach van de verzorgenden en verricht triage ter ondersteuning van begeleiding bij twijfel welk medisch pad te bewandelen. Ook biedt je specifieke ondersteuning aan de arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG). Zo houdt je spreekuren voor (syndroom)specifieke aandoeningen en controles bij anti-psychoticagebruik, verricht je controles en/of kleine onderzoeken, ondersteun je bij het opstellen van individuele medische protocollen en neem je bloed af bij mensen bij wie dat door de reguliere bloedafnamedienst niet lukt. De lijn met de arts en/of andere behandelaars of disciplines blijft kort. Tevens levert de Praktijkverpleegkundige een bijdrage aan het individuele zorgplan van de cliënt met een chronische aandoening. Daarnaast houd je je bezig met kwaliteitsbeleid binnen de organisatie en geef je scholing.
Je ontvangt functionele aanwijzingen van de AVG. Je geeft functionele aanwijzingen aan begeleiders en ouders (of vertegenwoordigers) met betrekking tot het vakgebied. Triage en coördinatie van zorg behoort tot het takenpakket.

Binnen de organisatie wordt gespecialiseerde medische zorg geboden aan mensen met een verstandelijke beperking. De 1e lijns huisartsgeneeskundige zorg wordt geleverd door de huisarts in de buurt. Binnen Er wordt een multidisciplinaire behandeling in samenwerking met de gedragsdeskundigen en paramedici.

Functie eisen

• Je hebt een afgeronde studie HBO-V of verpleegkundige A en hebt de Post-HBO studie praktijkverpleegkundige gevolgd;
• Ook verpleegkundigen met een opleiding tot POH of verpleegkundig specialist worden uitgenodigd te reageren;
• Je hebt oog voor medische-verpleegkundige inhoudelijke zorg en hebt affiniteit met het overbrengen van kennis;
• Je hebt basale kennis van wat een verstandelijke beperking betekent, past jouw communicatie daarop aan hebt kennis van de meest voorkomende ziektebeelden bij mensen met een verstandelijke beperking. Je kunt een beknopte samenvatting geven van resultaten onderzoek en behandeling;
• Je coördineert en communiceert met alle betrokkenen, professioneel en persoonlijk, zodat een samenhangend steun- en behandelsysteem wordt gevormd;
• Je hebt een rijbewijs en bent in het bezit van eigen vervoer;
• Je bent deskundig, enthousiast, flexibel en hebt een sterke persoonlijkheid;
• Je bent in staat om medewerkers te prikkelen met vernieuwende ideeën en bij hen een kritisch zelfbewustzijn te ontwikkelen;
• Je bent in staat om externe contacten te leggen en te onderhouden (b.v. met huisartsen/apothekers uit de regio).

recruiter van de vacature

Gerline Zwama

recruiter van de vacature

Gerline Zwama