Jeugdbeschermer

  • Category zorg-ggz
  • Region noord-brabant
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9024644

Over de functie

Werken als Jeugdbeschermer? Heb jij ervaring binnen jeugdzorg en kun je het verschil maken door kinderen en ouders in beweging te krijgen? Dan ben ik op zoek naar jou!

Als jeugdbeschermer houd je je bezig met het correct uitvoeren van kinderbeschermingsmaatregelen zoals de ondertoezichtstelling en de voogdij maatregel, met alle daarbij behorende werkzaamheden. De werkzaamheden die hieruit voortvloeien zijn gebaseerd op de visie dat de jeugdigen het recht hebben om in een veilige omgeving op te groeien waarbij de verzorging en opvoeding is afgestemd op zijn of haar ontwikkeling, mogelijkheden en beperkingen.

De taken en verantwoordelijkheden van de jeugdbeschermer:
- Verzamelen en kennis nemen van relevante casusinformatie en vroegere hulpverlening.
- Realiseren, volgen en evalueren van zorg (casemanagement).
- Bepalen van de doelen die met cliënten worden nagestreefd en welke zorg daarbij nodig/gewenst is.
- Bespreken, opstellen en uitvoeren van hulpverleningsplannen.
- Beoordelen van de noodzaak tot het nemen van beschermende maatregelen.
- Geven van informatie en advies aan cliënten en verwijzers.
- Uitvoeren van taken t.b.v. registratie, rapportage, dossiervorming conform de daartoe gestelde eisen.
- Uitvoeren van jeugdbeschermingsmaatregelen in een justitieel kader aan minderjarigen die bedreigd worden in hun ontwikkeling.
- Rapporteren over en juridisch onderbouwen van de bevindingen van de resultaten en wijze van hulpverlening aan de Kinderrechter en/of de Raad van de Kinderbescherming.

Functie eisen

• Een afgeronde opleiding HBO-Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, Pedagogiek of SPH;
• SKJ geregistreerd;
• Ervaring als jeugdbeschermer en/of in het juridisch kader;
• Flexibele instelling en je staande kunnen houden in hectische situaties;
• Kennis van (ontwikkelingen binnen de) juridische wet- en regelgeving (jurisprudentie) en de sociale kaart;
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren;
• In bezit van een rijbewijs;

Graag kom ik met jou in gesprek over jouw wensen en de mogelijkheden bij Maandag®. Het aantal uur en voorkeuren voor bepaalde instellingen zijn hierbij bespreekbaar.

recruiter van de vacature

Lynn Hoes

recruiter van de vacature

Lynn Hoes