Adviseur Beleid en Ruimtelijke Ordening Milieu

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region utrecht
  • opleidingsniveau hbo
  • remoteId 9024547

Over de functie

De Omgevingsdienst ondersteunt gemeenten en andere overheden bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken (op het terrein van vergunningen en meldingen, ruimtelijke ordening, toezicht en handhaving, etc.). Voor enkele gemeenten begeleidt de omgevingsdienst daarnaast de bestemmingsplanprocedures en wordt gezorgd voor een integraal milieuadvies. In deze veelzijdige functie van Adviseur Beleid en Ruimtelijke Ordening Milieu ben je de adviseur en vraagbaak voor de Omgevingsdienst en voor de aangesloten gemeenten op het terrein van Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid.

De taken van de Adviseur Beleid en Ruimtelijke Ordening Milieu worden bij deze Omgevingsdienst opgesplitst in taken Milieubeleid en taken Ruimtelijke Ordening Milieu.

Op het terrein van Milieubeleid vervul je een coördinerende functie tussen de Omgevingsdienst en gemeenten op het terrein van milieu- en omgevingstaken. Daarnaast houd je je bezig met de politieke besluitvorming. Je adviseert hierover en voert overleg met ambtenaren en wethouders over het milieu- en duurzaamheidsbeleid. Je bent een aanspreekpunt met betrekking tot het milieubeleid en in voorkomende gevallen ook op het terrein van ruimtelijke ordening en milieu. Ten aanzien van het onderwerp milieu zal je je zowel bezighouden met de ontwikkeling van beleid als de beoordeling, analysering en advisering. Bij de ontwikkeling van het beleid houd je rekening met de gemeentelijke doelstellingen, wettelijke kaders en de verschillende bestuurlijke ontwikkelingen en prioriteiten. Tot slot zal je het milieubeleid ook evalueren en op basis van de evaluatie doe je aanbevelingen aan de gemeenten.

Binnen veld van Ruimtelijke Ordening en Milieu probeer je de klantvraag helder te krijgen en coördineer je de werkzaamheden en het opstellen van integrale milieuadviezen voor de gemeenten. Ook stel je voor de gemeenten afgestemde milieuadviezen op ten behoeve van ruimtelijke planprocessen, gericht op de verbetering van de leefbaarheid en duurzaamheid van een gebied. Met betrekking tot bestemmingsplannen ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de toetsing van gemeentelijke plannen aan wet- en regelgeving op het terrein van het milieu en beleid met betrekking tot duurzame stedelijke ontwikkeling. In je functie is het van belang dat je de tijdsplanning en urenbesteding van je projecten in de gaten houdt. Tot slot onderhoudt je het contact met de klant, al dan niet door bij gemeenten te werken, en zorg je voor een terugkoppeling bij lastige vragen.

Functie eisen

• Je hebt een relevante hbo-opleiding afgerond;
• In de afgelopen 5 jaar heb je (aantoonbare) werkervaring opgedaan als adviseur Ruimtelijke Ordening/Milieu bij een omgevingsdienst, gemeente of milieudienst;
• Je beschikt daarnaast over (aantoonbare) werkervaring met en kennis van ruimtelijke plannen en de bijbehorende procedures en milieuaspecten;
• Je hebt werkervaring met projectmanagement;
• In een eerdere functie heb je gewerkt met Squit XO;
• Voor deze functie is het ten slotte van belang dat je maatschappelijk bewust bent, deskundig bent ten aanzien van het werkterrein, dat je objectief kan handelen en kan anticiperen op ontwikkelingen en gebeurtenissen.

Het gaat hier om een opdracht voor 16 tot 24 uur per week in de provincie Utrecht. De opdracht loopt tot en met 31 december 2017, met de optie tot verlenging. Maandag biedt verschillende contractmogelijkheden (zzp, opdrachtovereenkomst, tijdelijk dienstverband, vast dienstverband). In overleg wordt besproken wat de beste optie is. Ook ontvang je van Maandag een vergoeding voor gemaakte kilometers.

recruiter van de vacature

Steven Stokkers

recruiter van de vacature

Steven Stokkers