Projectmanager

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region noord-holland
  • opleidingsniveau wo
  • remoteId 9024402

Over de functie

Functieomschrijving
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuidoost, gemeente Amsterdam heeft op 20 oktober 2016 middels besluit DB180616 VG/204 besloten om de garage Kempering te slopen. Dit met de bedoeling om hier aansluitend woningbouw te realiseren als onderdeel van uitvoering van het in 2005 genomen Investeringsbesluit op basis van het stedenbouwkundig plan en maaiveldontwerp Karspeldreef. In de garage zit echter een kerk gehuisvest die als onderdeel van het sloopbesluit geherhuisvest dient te worden. Ook zit er op dit moment nog een groep krakers in de garage die ontruimd moeten worden.

Werkzaamheden
De projectmanager coördineert hier de onderhandelingen, zodanig dat indien noodzakelijk in het uiterste geval tot onteigening kan worden overgegaan. U houdt verder regie op het beheercontract met RVE-Parkeergebouwen als het gaat om calamiteiten gedurende de projectperiode.
Ook geeft u invulling aan de coördinatie met RVE-I met als doel om te komen tot een sloopbestek voor de garage Kempering.
Voornoemde werkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van een door u aan te leveren en door de gedelegeerde ambtelijke opdrachtgever goedgekeurd plan van aanpak.
De projectmanager zal vallen onder de senior projectmanager van het Projectmanagement Bureau.

De werkzaamheden vinden vanuit de standplaats Anton de Komplein te Zuidoost plaats.

Functie eisen

• Erkende WO-diploma, bij voorkeur in richting van de Sociale Geografie, Planologie of een vergelijkbare studie;
• Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) als Projectmanager;
• Ervaring met het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming in de laatste 3 jaar in een 100.000+ gemeente;
• Kennis van en ervaring met het adviseren in de ontwerp- en uitvoeringsfase van de gebiedsontwikkeling in de afgelopen 4 jaar;
• Ervaring als projectmanager binnen de gemeente Amsterdam is een pré.

recruiter van de vacature

Mai Pham

recruiter van de vacature

Mai Pham