Adviseur Conditionering

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region zeeland
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9024365

Over de functie

Voor een Waterschap in Zeeland zijn we bij Maandag® per februari op zoek naar een adviseur conditionering. Het gaat hierbij om een functie van 16u per week voor de duur van minimaal een half jaar.

De rol van adviseur conditionering zal je vervullen voor een HWBP project (Zuid-Beveland West). Dit project omvat het aanpassen van de waterkering rondom een dorp in Zeeland. Het project kenmerkt zich door een grote mate van complexiteit vanwege de opgave in combinatie met de ligging van het dorp, bedrijven en natuurgebieden. Voor het project is de verkenningsfase begin 2017 gestart. In dit project werk je volgens het integraalproject management (IPM) -model en maak je als adviseur conditionering onderdeel uit van het omgevingsteam. Onder conditionering vallen alle voorbereidende activiteiten die nodig zijn om een project daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Het gaat daarbij onder andere om aspecten aangaande de ruimtelijke ordening, bodemonderzoek, ecologie, archeologie, niet-gesprongen explosieven, kabels en leidingen.

Werkzaamheden:

• Verantwoordelijk voor het voorbereiden van conditioneringswerkzaamheden om tijdig te kunnen starten met de aanleg van de dijkversterking Hansweert;
• Adviseren van de omgevingsmanager over benodigde onderzoeken en procedures op gebied van conditionering;
• Verantwoordelijk voor inventariseren van kabels en leidingen, in kaart brengen van risico’s en zo nodig (laten) opstellen van verleggingsplannen (overleg met kabel- en leidingnetbeheerder, Klic-melding);
• Verantwoordelijk voor het in beeld brengen van en het initiëren van milieukundige bodemonderzoeken en bodemsaneringen;
• Verantwoordelijk voor het in beeld brengen van en het initiëren van ecologische onderzoeken;
• Afstemming met in- en externe specialisten inzake vaststellen uitgangspunten van de onderzoeken;
• Verantwoordelijk voor het opstellen van de uitvraag voor en begeleiding van onderzoek naar de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven (NGE);
• Verantwoordelijk voor archeologie en hiermee samenhangende procedures (inventariseren en initiëren van archeologisch onderzoek);
• Opstellen van een vergunningeninventarisatie.

Functie eisen

Opleiding en ervaring

• Je beschikt over een Hbo of Wo-opleiding civiele techniek, weg- en waterbouw, planologie, milieukunde of vergelijkbaar;
• Je hebt ruime ervaring in het aansturen van in- en externe specialisten vanuit een coördinerende rol;
• Je hebt ruime ervaring op het gebied van procedures, in het bijzonder MER, projectplan waterwet, bestemmingsplannen en hebt affiniteit met waterveiligheid;
• Kennis van de nieuwe omgevingswet is een pré;
• Je hebt ruime ervaring in het opstellen, beheren en beoordelen van vergunningeninventarisaties;
• Je hebt bij voorkeur ervaring met HWBP-projecten;
• Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken in een IPM-team;
• Je hebt aantoonbare ervaring in de publieke sector;
• Je hebt aantoonbare ervaring van en kennis van de hiervoor genoemde conditioneringsonderdelen
• Je bent in het bezit van een VCA-vol certificaat.

Competenties

• Affiniteit en ervaring met HoogWaterBeschermingsProjecten (HWBP);
• U denkt analytisch en u bent daarnaast nauwkeurig, resultaatgericht, omgevingsbewust en bezit de vaardigheden om te plannen en te organiseren;
• U heeft uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden en kunt in teamverband zelfstandig uw werkzaamheden bepalen.
• Aantoonbare ervaring op gebied van procedures op het vlak van MER, projectplan Waterwet, wet Natuurbescherming en Omgevingswet;
• Ervaring met het opstellen, beheren, beoordelen en aanvragen van vergunningen op het vlak van de hiervoor genoemde wet- en regelgeving;
• 5 jaar aantoonbare ervaring met het taakveld;

recruiter van de vacature

Elianne Vrolings

recruiter van de vacature

Elianne Vrolings