Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

  • Category ruimtelijk en bestuurlijk domein
  • Region utrecht
  • opleidingsniveau hbo wo
  • remoteId 9023572

Over de functie

Ligt je hart in de ruimtelijke ordening en planologie? Wil je graag meedenken over de inrichting van gebieden en initiatieven vanuit de samenleving faciliteren? Als planoloog of beleidsmedewerker ruimtelijke ordening ben je hier continu mee bezig. Met de huidige bouwopgave en de opdracht om te verduurzamen is er ook een hoop werk op het gebied van de ruimtelijke ordening bij overheden. Bij gemeenten en provincies is men hard op zoek naar goede beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening. In deze functie kan je gemeenten bijdragen aan op te stellen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen, procedures begeleiden, gemeenten vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures, etc. In je werk heb je contact met verschillende partijen, van initiatiefnemers en ondernemers tot aan ambtenaren en bestuurders.

Voor een van onze opdrachtgevers in het midden van het land zijn we op zoek naar een beleidsmedewerker ruimtelijke ordening. Je komt terecht in het team Gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkeling en gaat een bijdragen aan hun kerntaken. Hieronder valt onder andere het stimuleren, veiligstellen en realiseren van de belangen van de belangen die het bestuursorgaan behartigt, op basis van de daarvoor opgestelde verordening. Dit gaat in samenspraak met gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van juridisch bindende ruimtelijke plannen. In de praktijk betekent dit dat in overleg met gemeenten de ruimtelijke opgaven worden benoemd en afspraken worden gemaakt over de realisatie. De werkzaamheden voer je uit volgens een integrale aanpak, waarin je intern en extern op professionele wijze samenwerkt in een netwerk met andere bestuursorganen (provincies - gemeenten - waterschappen).

Tot je werkzaamheden behoren het begeleiden van gemeentelijke ruimtelijke plannen, eventueel door het inzetten van de Wro. Je levert daarnaast zelfstandig inhoudelijk en bestuurlijk adequate adviezen en bent projectleider voor de ruimtelijke agenda voor je accountgemeente(n), trekt projecten en draagt zorg voor de voortgang en interventies bij de stagnatie van opgaven. Daarnaast zorg je voor de voorbereiding en vaststelling van de eigen ruimtelijke plannen voor specifieke ruimtelijke opgaven.

Functie eisen

Voor de Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening gelden de volgende minimumeisen:
• 3 Jaar werkervaring bij een overheidsorganisatie op het gebied van ruimtelijke ordening en vanuit je werkervaring ben je aantoonbaar in staat om zelfstandig op strategisch niveau ruimtelijke afwegingen te maken en deze uit te dragen in ambtelijke en bestuurlijke overleggen;
• Een afgeronde hbo-opleiding (bijvoorbeeld Planologie, Sociale Geografie of een juridische opleiding met affiniteit voor ruimtelijke ordening);
• Kennis van relevante wet- en regelgeving (Wabo, Wro, Awb, etc.), gemeentelijk beleid, procedures en het toepassen van deze wetgeving in de praktijk;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden en politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Wat Maandag je te bieden heeft:
• Bij Maandag zijn er contractueel verschillende mogelijkheden, die uiteenlopen van een opdrachtovereenkomst tot een vast dienstverband;
• Een salaris dat marktconform is;
• Overige zaken, zoals pensioen, een kilometervergoeding van €0,19 per kilometer en 24 vakantiedagen;
• Maar net zo belangrijk of misschien wel belangrijker is dat Maandag je de mogelijkheid biedt om voor verschillende overheden te werken. Opdrachten zijn in de meeste gevallen van tijdelijke aard, waardoor je met verschillende organisaties in aanraking komt. Dit zorgt voor afwisseling en brengt je telkens weer wat nieuws. Daarnaast kan je je bij Maandag verder ontwikkelen door het volgen van trainingen en cursussen via de Maandag Academy en worden er regelmatig leuke borrels georganiseerd voor jou en je collega's bij Maandag.

recruiter van de vacature

Steven Stokkers

recruiter van de vacature

Steven Stokkers